Untuk Pelabur

Dana Shariah ESG & Dana Wakaf

Dana Ekuiti Malaysia & Dana Aset Campuran Shariah

Dana Pasaran Wang & Dana Pendapatan Tetap Islam

Yuran & Caj

Terdapat yuran dan caj yang dikenakan dan pelabur dinasihatkan untuk mempertimbangkan yuran dan caj tersebut sebelum melabur ke dalam dana.

Caj Jualan

Caj jualan akan dikenakan apabila membeli unit dana sebagai tambahan kepada jumlah pelaburan. Berikut adalah contoh cara pengiraan caj jualan:

Yuran Pertukaran

Pertukaran adalah kemudahan yang membolehkan pemegang unit menukar unit dana ke dana lain yang diuruskan oleh BIMB Investment. Berikut adalah bayaran yang dikenakan untuk pertukaran tersebut:

Kelestarian adalah trend yang semakin meningkat di dunia yang sangat mempengaruhi sektor kewangan dan pelaburan untuk menghargai bidang pertumbuhan positif syarikat dalam jangka masa panjang.

Apa itu ESG?

ESG bermaksud alam sekitar, sosial dan tadbir urus – istilah yang digunakan oleh pelabur untuk menerangkan bidang yang bercirikan amalan kelestarian, bertanggungjawab, atau etika sesebuah syarikat. Syarikat yang mempunyai kelestarian yang kuat menunjukkan prestasi operasi yang lebih tinggi dengan risiko yang lebih rendah. Di samping itu, peluang pelaburan yang menggabungkan elemen ESG telah terbukti menunjukkan prestasi yang lebih baik dan memberikan nilai yang signifikan bagi syarikat dan juga pelabur.

E – ENVIROMENTAL (ALAM SEKITAR)

Ini berkaitan dengan advokasi alam semula jadi sesebuah syarikat itu sendiri. Perkara-perkara seperti pengurangan pencemaran, pencegahan pembuangan sampah dan pengurusan persekitaran yang betul dipertimbangkan untuk mewujudkan persekitaran korporat yang positif. 

S – SOSIAL

Ini merupakan bidang untuk menjalin hubungan baik dengan tiga pihak berkepentingan utama – pekerja, pelanggan, dan komuniti dengan amalan seperti tenaga kerja yang pelbagai, menegakkan hak asasi manusia dan standard keselamatan pekerja yang akan mempengaruhi prestasi kewangan syarikat.

G – GOVERNANCE (TADBIR URUS)

Tadbir urus adalah berkaitan dengan bidang seperti kepemimpinan syarikat, pengurusan kewangan, dan hak pemegang kepentingan. Persekitaran korporat yang baik membawa kepada penilaian yang lebih baik dalam syarikat. Ini berlaku untuk perundangan syarikat dengan struktur papan yang berfungsi dan telus, yang mempengaruhi lingkungan kepemimpinan syarikat.

ESG Di Dalam Falsafah Pelaburan Kami Mengintegrasikan ESG di dalam proses pelaburan berdasarkan falsafah kami:

Kelestarian: Data ESG menunjukkan prestasi sesebuah syarikat yang dihubungkan secara langsung dengan kejayaan kewangan jangka masa panjang syarikat dengan nilai ekonomi dan sosial yang positif.

Kuantitatif: Kami menerapkan proses kuantitatif berdasarkan peraturan. Ini adalah untuk menghilangkan bias, penilaian kuantiti yang mendalam untuk mendapatkan maklumat yang relevan.

Mengintegrasikan ESG Di Dalam Proses Pelaburan Kami Daripada lebih 50,000 sumber data dan isyarat berita dengan 15 bahasa dan menggunakan lebih daripada 200 metrik ESG, kami dapat menilai prestasi kelestarian sesebuah syarikat serta pandangan mengenai kualiti pengurusan syarikat dan keputusan strategik yang diambil untuk mencapai kewangan jangka masa panjang yang berjaya. Syarikat dinilai dari prinsip normatif United Nations Global Compact (UNGC) yang merangkumi Hak Asasi Manusia, Hak Pekerja, Alam Sekitar dan Anti Rasuah, yang merupakan pertama di Malaysia.

Dana-dana ESG Kami Setiap tawaran dana kami disesuaikan untuk memenuhi keperluan anda samada individu dan korporat untuk pelaburan dan pulangan yang baik. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai dana kami yang menggabungkan prinsip ESG, sila rujuk di bawah:

Shariah-ESG Global – BIMB-ARABESQUE i Global Dividend Fund 1 – BIMB-ARABESQUE Global Shariah Sustainable Equity Fund

Shariah-ESG Asia Pasifik – BIMB-Arabesque Asia Pacific Shariah-ESG Equity Fund

Shariah-ESG Malaysia – BIMB-Arabesque Malaysia Shariah-ESG Equity Fund

Shariah-ESG Sukuk Global – BIMB ESG Sukuk Fund

Ingin mengetahui personaliti pelaburan anda? Ambil kuiz pendek kami!

QUSTION 1/7

Apakah sebab utama anda melabur?

Adakah anda mempunyai sebarang akaun pelaburan

Bagaimana anda melakukan pelaburan sekarang?

Berapakah umur anda?

Yang mana satukah sesuai menggambarkan anda?

Apabila membuat keputusan untuk melabur, apakah keutamaan anda?

Pasaran global sering tidak stabil. Sekiranya keseluruhan portfolio pelaburan anda kehilangan 10% nilainya dalam sebulan semasa penurunan pasaran, apa yang akan anda lakukan?

KEPUTUSAN

Anda mempunyai skor , yang dikel askan dibawah

Dokumen Dana

Borang Permohonan

Borang Permohonan Pelaburan

FIMM – Borang Pra Pelaburan

Borang Transaksi

Notis Privasi

Master Application Form
Privacy Notice
Copy of IC – Certified true copy (based on authorized signatories )
Deposit/Transfer/RENTAS/IBG Slip
Master Application Form
FATCA & CRS Form (Corporate)
Privacy Notice
Copy of IC – Certified true copy (based on authorized signatories )
Deposit/Transfer/RENTAS/IBG Slip
Board Resolution – Sign by director and company secretary
List of Authorized Signatories
Minutes Meeting – Sign by director and company secretary
Form 8 or 9 – Register Company
Form 13 – Change Company Name
Form 24 – Return of Allotment of Shares
Form 19 – Certificate Of Incorporation On Conversion To A Private Company
Memorandum & Article of Association

BIMB Investment Management Berhad [199301021508 (276246-X)]
Level 19, Menara Bank Islam,
No. 22 Jalan Perak,
50450 Kuala Lumpur
Malaysia