Syarikat

Tentang BIMB Investment

BIMB Investment Management Berhad (“BIMB Investment”) adalah syarikat pengurusan pelaburan Shariah-ESG di Malaysia. Sebuah syarikat milik penuh Bank Islam Malaysia Berhad, BIMB Investment adalah sebuah syarikat pengurusan dana Islam berlesen yang berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).

Ditubuhkan pada 14 September 1993 dan memulakan operasinya pada 20 Jun 1994, BIMB Investment terus komited dalam memberi prestasi pelaburan yang mampan dengan pulangan risiko yang diselaraskan kepada pelabur.

BIMB Investment adalah pengurus aset Islam yang disokong bank yang pertama di rantau ini untuk menjadi penandatangan prinsip yang disokong oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk pelaburan yang bertanggungjawab (UNPRI).

Jumlah Bilangan Dana – 15 dana

Jumlah Nilai Dana Dikendali – RM 810,015,502.51 pada 28 Februari 2023

Fungsi Penyumberan Luar

BIMB Investment telah menyerahkan perkhidmatan berikut kepada penyedia perkhidmatan:

Kfin Technologies Private Limited (Kfintech) Pendaftar dan Ejen Pemindahan yang dilantik oleh BIMB Investment untuk menyimpan dan mengurus data pelabur di tempat yang selamat, keupayaan replikasi data masa nyata untuk memastikan tiada kesan kepada perniagaan dan pelanggan sekiranya berlaku kesukaran.

Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember (2020 – 2022)

Tahun Kewangan 2020 (RM’000) 2021 (RM’000) 2022 (RM’000) – tidak diaudit
Modal diterbitkan dan berbayar 15,000 15,000 15,000
Dana pemegang saham 19,392 18,149 11,180
Pendapatan 22,869 24,343 15,543
Cukai sebelum & Keuntungan/(kerugian) 1,051 (737) (3,935)
Cukai selepas cukai & zakat keuntungan/(kerugian) 913 (1,244)  

Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember (2017 – 2019)

Tahun Kewangan 2017 (RM’000) 2018 (RM’000) 2019 (RM’000)
Modal diterbitkan dan berbayar 15,000 15,000 15,000
Dana pemegang saham 15,624 17,048 18,480
Pendapatan 17,385 36,186 27,557
Cukai sebelum & Keuntungan/(kerugian) 807 1,606 1,625
Cukai selepas cukai & zakat keuntungan/(kerugian) 2,260 1,424 1,494

BIMB Investment Management Berhad (276246-X)
Level 19, Menara Bank Islam,
No. 22 Jalan Perak,
50450 Kuala Lumpur
Malaysia