Syarikat

Tentang BIMB Investment

BIMB Investment Management Berhad (“BIMB Investment”) adalah syarikat pengurusan pelaburan Shariah-ESG di Malaysia. Sebuah syarikat milik penuh Bank Islam Malaysia Berhad, BIMB Investment adalah sebuah syarikat pengurusan dana Islam berlesen yang berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).

Ditubuhkan pada 14 September 1993 dan memulakan operasinya pada 20 Jun 1994, BIMB Investmnet terus komited dalam memberi prestasi pelaburan yang mampan dengan pulangan risiko yang diselaraskan kepada pelabur.

BIMB Investment adalah pengurus aset Islam yang disokong bank yang pertama di rantau ini untuk menjadi penandatangan prinsip yang disokong oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk pelaburan yang bertanggungjawab (UNPRI).

Fungsi Penyumberan Luar BIMB Investment telah menyerahkan perkhidmatan berikut kepada penyedia perkhidmatan: Kfin Technologies Private Limited (Kfintech) Pendaftar dan Ejen Pemindahan yang dilantik oleh BIMB Investment untuk menyimpan dan mengurus data pelabur di tempat yang selamat, keupayaan replikasi data masa nyata untuk memastikan tiada kesan kepada perniagaan dan pelanggan sekiranya berlaku kesukaran.

Anugerah & Pengiktirafan

The Asset Triple A Islamic Finance Awards

 • Pengurus Aset ESG Terbaik 2020
 • Pengurus Aset ESG Terbaik 2019
 • Dana Ekuiti ESG Terbaik 2020 – BIMB ARABESQUE i Global Dividend Fund 1
 • Dana ESG Sukuk Terbaik 2020 – BIMB ESG Sukuk
 • Aplikasi Mudah Alih Robo Fintech Terbaik 2021 (BEST Invest) 

Alpha Southeast Asia Awards

 • Pengurus Aset Islam & Dana Terbaik -Malaysia 2021
 • Pengurus Aset Islam & Dana Terbaik -Malaysia 2020
 • Pengurus Aset Islam & Dana Terbaik -Malaysia 2019
 • Pengurus Aset Islam & Dana Terbaik -Malaysia 2018
 • Pengurus Aset & Dana Terbaik -Malaysia 2017
 • Pulangan Penyelarasan Risiko Terbaik: Pelaburan Berprinsip ESG 2021
 • Pulangan Penyelarasan Risiko Terbaik: Pelaburan Berprinsip ESG 2020
 • Pulangan Penyelarasan Risiko Terbaik: Pelaburan Berprinsip ESG 2019

Malaysia Technology Excellence Awards

 • Anugerah E-dagang – Perkhidmatan Kewangan 2020
 • Anugerah E-dagang – Perkhidmatan Kewangan 2022
 •  

I & M Professional Investment Awards 2021

 •  Pengurus Dana Islam Terbaik di ASEAN

Global Business Outlook Finance Awards

 • Pengurus Dana Shariah-ESG Terbaik 2020
 • Dana Shariah ESG Sukuk yang Paling Inovatif – BIMB ESG Sukuk Fund (BSF) 2020

International Business Magazine

 • Pengurus Dana Shariah-ESG Terbaik 2020
 • Pengurus Dana Islam Terbaik di Malaysia 2020

Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember (2017 – 2021)

Tahun Kewangan 2017 (RM’000) 2018 (RM’000) 2019 (RM’000) 2020 (RM’000) 2021 (RM’000)
Modal diterbitkan dan berbayar 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Dana pemegang saham 15,624 17,048 18,480 19,392 18,149
Pendapatan 17,385 36,186 27,557 22,869 24,343
Cukai sebelum & Keuntungan/(kerugian) 807 1,606 1,625 22,869 (737)
Cukai selepas cukai & zakat keuntungan/(kerugian) 2,260 1,424 1,494 913 (1,244)

BIMB Investment Management Berhad (276246-X)
Level 19, Menara Bank Islam,
No. 22 Jalan Perak,
50450 Kuala Lumpur
Malaysia