Syarikat

Tentang BIMB Investment

BIMB Investment Management Berhad (“BIMB Investment” adalah syarikat pengurusan plaburan Shariah-ESG yang terkemuka di Malaysia. Sebuah syarika subsidiary milik penuh Bank Islam Malaysia Berhad, BIMB Investment adalah sebuah syarikat pengurusan dana Islam berlesen yang berdaftar dengan Suruhjaya Sekuriti Malaysia.

Ditubuhkan pada 14 September 1993 dan memulakan operasinya pada 20 Jun 1994, BIMB Investmnet terus komited dalam memberi prestasi pelaburan yang mampan dengan pulangan risiko yang diselaraskan kepada pelabur.

BIMB Investment adalah pengurus aset Islam yang disokong bank yang pertama di rantau ini untuk menjadi penandatangan prinsip yang disokong oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk pelaburan yang bertanggungjawab (UNPRI).

Anugerah & pengiktirafan

Global Business Outlook Finance Awards

 • Best Shariah-ESG Fund Manager 2020
 • Dana Shariah ESG Sukuk yang Paling Inovatif – BIMB ESG Sukuk Fund (BSF) 2020

Alpha Southeast Asia Awards

 • Pulangan Penyelarasan Risiko Terbaik: Pelaburan Berprinsip ESG 2019
 • Pengurus Aset Islamik & Dana Terbaik -Malaysia 2019
 • Pengurus Aset Islamik & Dana Terbaik -Malaysia 2018
 • Pengurus Aset Islamik & Dana Terbaik -Malaysia 2017

The Asset Triple A Islamic Finance Awards

 • Pengurus Aset ESG Terbaik 2019

Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember (2017-2019)

Tahun Kewangan 2017
(RM’000)
2018
(RM’000)
2019
(RM’000)
Modal diterbitkan dan berbayar 15,000 15,000 15,000
Dana pemegang saham 15,624 17,048 18,480
Hasil 17,385 36,186 27,557
Cukai sebelum & Keuntungan/(kerugian) 807 1,606 1,625
Cukai selepas cukai & zakat keuntungan/(kerugian) 2,260 1,424 1,494

Lembaga Pengarah

ridza pic1

Mohamed Ridza Mohamed Abdulla
Chairman and Non-Executive Independent Director

najtest

Najmuddin Mohd Lutfi
Chief Executive Officer

t4

Dato’ Ghazali Awang
Non-Executive Independent Director

t2

Dr. Mohd Hatta Dagap
Non-Executive Independent Director

t6

Datin Maznah Mahbob
Non-Executive Independent Director

Azizan

Azizan Abd Aziz
Non-Executive Non-Independent Director

Jabatan Pengurusan

najtest

Najmuddin Mohd Lutfi
Chief Executive Officer

Najmuddin menyertai BIMB Investment sebagai Ketua Pegawai Eksekutif pada Februari 2015.

Beliau mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman di dalam industri perkhidmatan kewangan. Najmuddin pernah dilantik sebagai Timbalan Pengarah di Bank Negara Malaysia. Sebelum itu beliau adalah Pengarah Eksekutif pengurusan pelaburan di Goldman Sachs (Malaysia) Sdn Bhd dan Penolong Pengarah di CIMB-Principal Asset Management.

 • Master of Business Administration, University of Missouri – St. Louis, USA
 • Bachelor of Science of Business Administration, University of Missouri – St. Louis, USA Securities Commission’s Capital
 • Advanced Leadership Programme, Judge Business School, University of Cambridge
 • Securities Commission’s Capital Markets Services Representative’s License
 • Registered with the Federation of Investment Managers Malaysia (FIMM)

Pengalaman

Najmuddin menyertai BIMB Investment sebagai Ketua Pegawai Eksekutif pada Februari 2015.

Beliau mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman di dalam industri perkhidmatan kewangan. Najmuddin pernah dilantik sebagai Timbalan Pengarah di Bank Negara Malaysia. Sebelum itu beliau adalah Pengarah Eksekutif pengurusan pelaburan di Goldman Sachs (Malaysia) Sdn Bhd dan Penolong Pengarah di CIMB-Principal Asset Management.

Kelayakan

 • Master of Business Administration, University of Missouri – St. Louis, USA
 • Bachelor of Science of Business Administration, University of Missouri – St. Louis, USA 
 • Advanced Leadership Programme, Judge Business School, University of Cambridge
 • Securities Commission’s Capital Markets Services Representative’s License
 • Registered with the Federation of Investment Managers Malaysia (FIMM)
razak12

Abd Razak Salimin CFA,FRM
Head of Investment

Abd Razak menyertai pengurusan BIMB Investment pada Mei 2019 dan dahulunya merupakan pengurus dana ekuiti dengan Permodalan Nasional Berhad.

Beliau mempunyai lebih daripada 10 tahun pengalaman pengurusan pelaburan. Abd Razak bertanggungjawab memimpin dan mengurus jabatan pelaburan, kerana beliau menguruskan dan menyelia ekuiti domestik dan global, Sukuk dan pelaburan pasaran wang.

 • Bachelor of Mathematics, Operational Research, Statistics, and Economics, University of Warwick, United Kingdom
 • Chartered Financial Analyst (CFA) since 2013 and Financial Risk Manager (FRM) since 2016
 • Securities Commission’s Capital Markets Services Representative’s License

Pengalaman

Abd Razak menyertai pengurusan BIMB Investment pada Mei 2019 dan dahulunya merupakan pengurus dana ekuiti dengan Permodalan Nasional Berhad.

Beliau mempunyai lebih daripada 10 tahun pengalaman pengurusan pelaburan. Abd Razak bertanggungjawab memimpin dan mengurus jabatan pelaburan, kerana beliau menguruskan dan menyelia ekuiti domestik dan global, Sukuk dan pelaburan pasaran wang.

Kelayakan

 • Bachelor of Mathematics, Operational Research, Statistics, and Economics, University of Warwick, United Kingdom
 • Chartered Financial Analyst (CFA) since 2013 and Financial Risk Manager (FRM) since 2016
 • Securities Commission’s Capital Markets Services Representative’s License
angelena joseph1

Angelena A. Joseph
Head of Compliance

Angelena menyertai BIMB Investment pada Januari 2020 dan dahulunya Ketua penyeliaan di Persekutuan pengurus pelaburan Malaysia (FIMM). Sebelum itu, beliau adalah Pengurus Kanan perundangan dan pematuhan di AmInvestment Services Berhad dan Ketua perundangan dan pematuhan di Prudential Fund Management Berhad. Beliau mempunyai lebih daripada 10 tahun pengalaman dalam mematuhi industri pengurusan aset.

 • Bachelor’s Degree in Law (LLB Hons.), University of Wolverhampton, United Kingdom

Pengalaman

Angelena menyertai BIMB Investment pada Januari 2020 dan dahulunya Ketua penyeliaan di Persekutuan pengurus pelaburan Malaysia (FIMM).

Sebelum itu, beliau adalah Pengurus Kanan perundangan dan pematuhan di AmInvestment Services Berhad dan Ketua perundangan dan pematuhan di Prudential Fund Management Berhad. Beliau mempunyai lebih daripada 10 tahun pengalaman dalam mematuhi industri pengurusan aset.

Kelayakan

 • Bachelor’s Degree in Law (LLB Hons.), University of Wolverhampton, United Kingdom

Jawatankuasa Pelaburan

Khairul

Khairul Muzamel Perera Abdullah
Chairman – Non Independent Member

Khairul menyertai Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 2009 dan kini merupakan Ketua Pegawai kredit.

Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Ketua pengurusan risiko kredit. Sebelum menyertai Bank Islam, Khairul telah berkhidmat selama 14 tahun dalam perbankan & kewangan dan berkhidmat dengan Pengurusan Danaharta Nasional Berhad pada tahun 1999, mengendalikan pemulihan aset. Beliau juga menghabiskan beberapa tahun di Malaysian Rating Corporation Berhad, sebagai Naib Presiden, pengeluaran hutang korporat.

 • Associate Chartered Institute of Secretaries (ACIS), London.

Pengalaman

Khairul menyertai Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 2009 dan kini merupakan Ketua Pegawai kredit.

Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Ketua pengurusan risiko kredit. Sebelum menyertai Bank Islam, Khairul telah berkhidmat selama 14 tahun dalam perbankan & kewangan dan berkhidmat dengan Pengurusan Danaharta Nasional Berhad pada tahun 1999, mengendalikan pemulihan aset. Beliau juga menghabiskan beberapa tahun di Malaysian Rating Corporation Berhad, sebagai Naib Presiden, pengeluaran hutang korporat.

Kelayakan

 • Associate Chartered Institute of Secretaries (ACIS), London.
radzuan

Mohd Radzuan Ahmad Tajuddin
Independent Member

Mohd Radzuan berada di dalam Jawatankuasa BIMB Investment sejak Disember 2017.

Beliau merupakan Ketua pembangunan, pasaran modal Islam dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Beliau juga pernah memegang pelbagai jawatan kanan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dalam pasaran kewangan korporat, bon dan Sukuk, pendedahan Prospektus dan pasaran modal Islam.

 • Bachelors’ Degree in Finance & Marketing, National University of Malaysia.

Pengalaman

Mohd Radzuan berada di dalam Jawatankuasa BIMB Investment sejak Disember 2017.

Beliau merupakan Ketua pembangunan, pasaran modal Islam dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Beliau juga pernah memegang pelbagai jawatan kanan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dalam pasaran kewangan korporat, bon dan Sukuk, pendedahan Prospektus dan pasaran modal Islam.

Kelayakan

 • Bachelors’ Degree in Finance & Marketing, National University of Malaysia.
t6

Datin Maznah Mahbob
Independent Member

Datin Maznah binti Mahbob telah dilantik sebagai ahli bebas Jawatankuasa BIMB Investment sejak April 2019.

Beliau merupakan bekas Ketua Pegawai Eksekutif AmInvestment Services Berhad.

 • Institute of Chartered Secretaries and Administrators (1983)

Pengalaman

Datin Maznah binti Mahbob telah dilantik sebagai ahli bebas Jawatankuasa BIMB Investment sejak April 2019.

Beliau merupakan bekas Ketua Pegawai Eksekutif AmInvestment Services Berhad.

Kelayakan

 • Institute of Chartered Secretaries and Administrators (1983)

Penasihat Shariah

ustaz dr ahmad shabari

Ustaz Dr. Ahmad Shahbari @ Sobri Salamon
Chairman

Ustaz Dr. Ahmad Shahbari adalah ahli Majlis Pengawasan Syariah Bank Islam Malaysia Berhad, dan beliau merupakan Penasihat Shariah Berdaftar (individu) dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Beliau adalah Pengarah Eksekutif PUSRAWI Corporation Sdn Bhd. Beliau pernah berkhidmat sebagai pensyarah di Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Jabatan perundangan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau telah berada dalam Jawatankuasa Syariah BIMB Investment sejak 20 Jun 1994.

 • PhD. Modern Middle Eastern History, New York University, USA
 • Master of Economic, Fairlaigh Dickinson University, USA
 • Bachelor of Shariah, Al Azhar University, Egypt

Pengalaman

Ustaz Dr. Ahmad Shahbari adalah ahli Majlis Pengawasan Syariah Bank Islam Malaysia Berhad, dan beliau merupakan Penasihat Shariah Berdaftar (individu) dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Beliau adalah Pengarah Eksekutif PUSRAWI Corporation Sdn Bhd. Beliau pernah berkhidmat sebagai pensyarah di Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Jabatan perundangan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau telah berada dalam Jawatankuasa Syariah BIMB Investment sejak 20 Jun 1994.

Kelayakan

 • PhD. Modern Middle Eastern History, New York University, USA
 • Master of Economic, Fairlaigh Dickinson University, USA
 • Bachelor of Shariah, Al Azhar University, Egypt
ASSOC-removebg-preview-250x250

Assoc. Prof. Dr. Asmak Ab Rahman
Committee Member

Dr. Asmak binti Ab Rahman kini merupakan Profesor Madya di Jabatan Shariah dan ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Beliau telah menulis dan menyampaikan banyak kertas kerja dalam bidang Pengajian Islam, khususnya Takaful. Beliau kini merupakan ahli Jawatankuasa Syariah bagi AmBank Islamic Berhad, SME Bank Berhad dan Hong Leong MSIG Takaful Berhad. Beliau telah berada di dalam Jawatankuasa Shariah BIMB Investment sejak November 2008, dan beliau merupakan Penasihat Shariah Berdaftar (individu) dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

 • PhD, Master and Bachelor in Shariah and Economics from University of Malaya.

Pengalaman

Dr. Asmak binti Ab Rahman kini merupakan Profesor Madya di Jabatan Shariah dan ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Beliau telah menulis dan menyampaikan banyak kertas kerja dalam bidang Pengajian Islam, khususnya Takaful. Beliau kini merupakan ahli Jawatankuasa Syariah bagi AmBank Islamic Berhad, SME Bank Berhad dan Hong Leong MSIG Takaful Berhad. Beliau telah berada di dalam Jawatankuasa Shariah BIMB Investment sejak November 2008, dan beliau merupakan Penasihat Shariah Berdaftar (individu) dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Kelayakan

 • PhD, Master and Bachelor in Shariah and Economics from University of Malaya.
dr shamsiah1

Dr. Shamsiah Mohamad
Committee Member

Dr. Shamsiah binti Mohamad pada masa ini merupakan ahli Jawatankuasa Syariah bagi Medic IG Holdings, Bursa Malaysia, Persatuan institusi perbankan Islam Malaysia (AIBIM), Lembaga zakat Selangor dan Pertubuhan Peladang Kebangsaan. Beliau juga merupakan ahli Majlis Penasihat Syariah (SAC) Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).

Sebelum itu, beliau berkhidmat sebagai Penasihat Syariah untuk beberapa institusi kewangan dan organisasi yang merangkumi Bank Negara Malaysia, JAKIM, Takaful IKHLAS, Standard Chartered Saadiq Berhad dan Bank Muamalat Malaysia Berhad. Beliau pernah menjadi seorang penyelidik kanan di Negeri dan Profesor Madya di Jabatan fiqh dan usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Dr Shamsiah menjadi ahli Jawatankuasa Syariah pelaburan BIMB pada 1 Mei 2020.

Dr. Shamsiah berdaftar sebagai Penasihat Shariah dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

 • PhD. in Foundation of Jurisprudence (Fiqh and Usul Fiqh), University of Jordan
 • Master of Syariah, University of Jordan
 • Bachelor of Syariah, University of Malaya

Pengalaman

Dr. Shamsiah binti Mohamad pada masa ini merupakan ahli Jawatankuasa Syariah bagi Medic IG Holdings, Bursa Malaysia, Persatuan institusi perbankan Islam Malaysia (AIBIM), Lembaga zakat Selangor dan Pertubuhan Peladang Kebangsaan. Beliau juga merupakan ahli Majlis Penasihat Syariah (SAC) Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).

Sebelum itu, beliau berkhidmat sebagai Penasihat Syariah untuk beberapa institusi kewangan dan organisasi yang merangkumi Bank Negara Malaysia, JAKIM, Takaful IKHLAS, Standard Chartered Saadiq Berhad dan Bank Muamalat Malaysia Berhad. Beliau pernah menjadi seorang penyelidik kanan di Negeri dan Profesor Madya di Jabatan fiqh dan usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Dr Shamsiah menjadi ahli Jawatankuasa Syariah pelaburan BIMB pada 1 Mei 2020.

Dr. Shamsiah berdaftar sebagai Penasihat Shariah dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Kelayakan

 • PhD. in Foundation of Jurisprudence (Fiqh and Usul Fiqh), University of Jordan
 • Master of Syariah, University of Jordan
 • Bachelor of Syariah, University of Malaya

BIMB Investment Management Berhad (276246-X)
Level 19, Menara Bank Islam,
No. 22 Jalan Perak,
50450 Kuala Lumpur
Malaysia