Syarikat

Tentang BIMB Investment

BIMB Investment Management Berhad (“BIMB Investment”) adalah syarikat pengurusan pelaburan Shariah-ESG di Malaysia. Sebuah syarikat milik penuh Bank Islam Malaysia Berhad, BIMB Investment adalah sebuah syarikat pengurusan dana Islam berlesen yang berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).

Ditubuhkan pada 14 September 1993 dan memulakan operasinya pada 20 Jun 1994, BIMB Investmnet terus komited dalam memberi prestasi pelaburan yang mampan dengan pulangan risiko yang diselaraskan kepada pelabur.

BIMB Investment adalah pengurus aset Islam yang disokong bank yang pertama di rantau ini untuk menjadi penandatangan prinsip yang disokong oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk pelaburan yang bertanggungjawab (UNPRI).

Fungsi Penyumberan Luar

BIMB Investment telah menyerahkan perkhidmatan berikut kepada penyedia perkhidmatan:

Kfin Technologies Private Limited (Kfintech)

Pendaftar dan Ejen Pemindahan yang dilantik oleh BIMB Investment untuk menyimpan dan mengurus data pelabur di tempat yang selamat, keupayaan replikasi data masa nyata untuk memastikan tiada kesan kepada perniagaan dan pelanggan sekiranya berlaku kesukaran.

Anugerah & Pengiktirafan

The Asset Triple A Islamic Finance Awards

 • Pengurus Aset ESG Terbaik 2020
 • Pengurus Aset ESG Terbaik 2019
 • Dana Ekuiti ESG Terbaik 2020 – BIMB ARABESQUE i Global Dividend Fund 1
 • Dana ESG Sukuk Terbaik 2020 – BIMB ESG Sukuk
 • Aplikasi Mudah Alih Robo Fintech Terbaik 2021 (BEST Invest) 

Alpha Southeast Asia Awards

 • Pengurus Aset Islam & Dana Terbaik -Malaysia 2021
 • Pengurus Aset Islam & Dana Terbaik -Malaysia 2020
 • Pengurus Aset Islam & Dana Terbaik -Malaysia 2019
 • Pengurus Aset Islam & Dana Terbaik -Malaysia 2018
 • Pengurus Aset & Dana Terbaik -Malaysia 2017
 • Pulangan Penyelarasan Risiko Terbaik: Pelaburan Berprinsip ESG 2021
 • Pulangan Penyelarasan Risiko Terbaik: Pelaburan Berprinsip ESG 2020
 • Pulangan Penyelarasan Risiko Terbaik: Pelaburan Berprinsip ESG 2019

Malaysia Technology Excellence Awards 2020

 • The E-Commerce – Financial Services Award ( BEST Invest)

I & M Professional Investment Awards 2021

 •  Pengurus Dana Islam Terbaik di ASEAN

Global Business Outlook Finance Awards

 • Pengurus Dana Shariah-ESG Terbaik 2020
 • Dana Shariah ESG Sukuk yang Paling Inovatif – BIMB ESG Sukuk Fund (BSF) 2020

International Business Magazine

 • Pengurus Dana Shariah-ESG Terbaik 2020
 • Pengurus Dana Islam Terbaik di Malaysia 2020

Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember (2017 – 2020)

Tahun Kewangan 2017
(RM’000)
2018
(RM’000)
2019
(RM’000)
2020
(RM’000)
Modal diterbitkan dan berbayar 15,000 15,000 15,000 15,000
Dana pemegang saham 15,624 17,048 18,480 19,392
Pendapatan 17,385 36,186 27,557 22,869
Cukai sebelum & Keuntungan/(kerugian) 807 1,606 1,625 1,051
Cukai selepas cukai & zakat keuntungan/(kerugian) 2,260 1,424 1,494 913

Lembaga Pengarah

ridza pic1

Mohamed Ridza Mohamed Abdulla
Pengerusi dan Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

najtest

Najmuddin Mohd Lutfi
Ketua Pegawai Eksekutif

t6

Datin Maznah Mahbob
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

DATO’ DR. MOHAMAD ZABIDI AHMAD 2

Dato’ Dr. Mohamad Zabidi Ahmad
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

t2

Dr. Mohd Hatta Dagap
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

Azizan

Azizan Abd Aziz
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

Jabatan Pengurusan

najtest

Najmuddin Mohd Lutfi
Ketua Pegawai Eksekutif

Najmuddin menyertai BIMB Investment sebagai Ketua Pegawai Eksekutif pada Februari 2015.

Beliau mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman di dalam industri perkhidmatan kewangan. Najmuddin pernah dilantik sebagai Timbalan Pengarah di Bank Negara Malaysia. Sebelum itu beliau adalah Pengarah Eksekutif pengurusan pelaburan di Goldman Sachs (Malaysia) Sdn Bhd dan Penolong Pengarah di CIMB-Principal Asset Management.

 • Master of Business Administration, University of Missouri – St. Louis, USA
 • Bachelor of Science of Business Administration, University of Missouri – St. Louis, USA Securities Commission’s Capital
 • Advanced Leadership Programme, Judge Business School, University of Cambridge
 • Securities Commission’s Capital Markets Services Representative’s License
 • Registered with the Federation of Investment Managers Malaysia (FIMM)

Pengalaman

Najmuddin menyertai BIMB Investment sebagai Ketua Pegawai Eksekutif pada Februari 2015.

Beliau mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman di dalam industri perkhidmatan kewangan. Najmuddin pernah dilantik sebagai Timbalan Pengarah di Bank Negara Malaysia. Sebelum itu beliau adalah Pengarah Eksekutif pengurusan pelaburan di Goldman Sachs (Malaysia) Sdn Bhd dan Penolong Pengarah di CIMB-Principal Asset Management.

Kelayakan

 • Master of Business Administration, University of Missouri – St. Louis, USA
 • Bachelor of Science of Business Administration, University of Missouri – St. Louis, USA 
 • Advanced Leadership Programme, Judge Business School, University of Cambridge
 • Securities Commission’s Capital Markets Services Representative’s License
 • Registered with the Federation of Investment Managers Malaysia (FIMM)
Amir-Shah-Basir-1

Mohd Amir Shah
Ketua Pegawai Operasi

Amir menyertai BIMB Investment sebagai Ketua Pegawai Operasi pada Disember 2020.

Beliau merupakan bekas Pengawal Kewangan di Principal Asset Management Berhad, Ketua Pegawai Operasi Amanahraya Investment Management Sdn Bhd, Akauntan Amanah Raya Berhad dan Juruaudit Kanan PricewaterhouseCoopers (PwC).

 • Bachelor of Accountancy (Hons), International Islamic University
 • Master of Business Administration in Finance, Putra University of Malaysia
 • Member of the Chartered Institute of Management Accountants UK (ACMA)
 • Chartered Accountant (CA) Malaysia
 • Certified Financial Planners (CFP)

Pengalaman

Amir menyertai BIMB Investment sebagai Ketua Pegawai Operasi pada Disember 2020.

Beliau merupakan bekas Pengawal Kewangan di Principal Asset Management Berhad, Ketua Pegawai Operasi Amanahraya Investment Management Sdn Bhd, Akauntan Amanah Raya Berhad dan Juruaudit Kanan PricewaterhouseCoopers (PwC).

Kelayakan

 • Bachelor of Accountancy (Hons), International Islamic University
 • Master of Business Administration in Finance, Putra University of Malaysia
 • Member of the Chartered Institute of Management Accountants UK (ACMA)
 • Chartered Accountant (CA) Malaysia
 • Certified Financial Planners (CFP)
razak12

Abd Razak Salimin CFA,FRM
Ketua Pelaburan

Abd Razak menyertai BIMB Investment pada Mei 2019 dan dahulunya merupakan pengurus dana ekuiti dengan Permodalan Nasional Berhad.

Beliau mempunyai lebih daripada 10 tahun pengalaman pengurusan pelaburan. Abd Razak bertanggungjawab memimpin dan mengurus jabatan pelaburan, kerana beliau menguruskan dan menyelia ekuiti domestik dan global, Sukuk dan pelaburan pasaran wang.

 • Bachelor of Mathematics, Operational Research, Statistics, and Economics, University of Warwick, United Kingdom
 • Chartered Financial Analyst (CFA) since 2013 and Financial Risk Manager (FRM) since 2016
 • Securities Commission’s Capital Markets Services Representative’s License

Pengalaman

Abd Razak menyertai pengurusan BIMB Investment pada Mei 2019 dan dahulunya merupakan pengurus dana ekuiti dengan Permodalan Nasional Berhad.

Beliau mempunyai lebih daripada 10 tahun pengalaman pengurusan pelaburan. Abd Razak bertanggungjawab memimpin dan mengurus jabatan pelaburan, kerana beliau menguruskan dan menyelia ekuiti domestik dan global, Sukuk dan pelaburan pasaran wang.

Kelayakan

 • Bachelor of Mathematics, Operational Research, Statistics, and Economics, University of Warwick, United Kingdom
 • Chartered Financial Analyst (CFA) since 2013 and Financial Risk Manager (FRM) since 2016
 • Securities Commission’s Capital Markets Services Representative’s License
Angie2

Angelena A. Joseph
Pemangku Ketua Kepatuhan

Angelena mempunyai lebih daripada 18 tahun pengalaman berkaitan pematuhan dalam pengurusan dana dan perbankan. Beliau kini merupakan Pemangku Ketua Kepatuhan, mengurus dan mengawasi semua hal kepatuhan BIMB Investment.

Sebelum menyertai dengan BIMB Investment, beliau merupakan ketua jabata Pengawasan di dalam organisasi kendiri,melakukan pengawasan terhadap anggota yang terdaftar serta memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan, standar dan pekeliling yang dikeluarkan oleh organisasi.

Bachelor of Law (LLB Hons.), University of Woverhampton, UK

Pengalaman

Angelena mempunyai lebih daripada 18 tahun pengalaman berkaitan pematuhan dalam pengurusan dana dan perbankan. Beliau kini merupakan Pemangku Ketua Kepatuhan, mengurus dan mengawasi semua hal kepatuhan BIMB Investment.

Sebelum menyertai dengan BIMB Investment, beliau merupakan ketua jabata Pengawasan di dalam organisasi kendiri,melakukan pengawasan terhadap anggota yang terdaftar serta memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan, standar dan pekeliling yang dikeluarkan oleh organisasi.

Kelayakan

Bachelor’s Degree in Law (LLB Hons.), University of Wolverhampton, United Kingdom

Jawatankuasa Pelaburan

Khairul

Khairul Muzamel Perera Abdullah
Pengerusi – Ahli Bukan Bebas

Khairul menyertai Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 2009 dan kini merupakan Ketua Pegawai kredit.

Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Ketua pengurusan risiko kredit. Sebelum menyertai Bank Islam, Khairul telah berkhidmat selama 14 tahun dalam perbankan & kewangan dan berkhidmat dengan Pengurusan Danaharta Nasional Berhad pada tahun 1999, mengendalikan pemulihan aset. Beliau juga menghabiskan beberapa tahun di Malaysian Rating Corporation Berhad, sebagai Naib Presiden, pengeluaran hutang korporat.

 • Associate Chartered Institute of Secretaries (ACIS), London.

Pengalaman

Khairul menyertai Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 2009 dan kini merupakan Ketua Pegawai kredit.

Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Ketua pengurusan risiko kredit. Sebelum menyertai Bank Islam, Khairul telah berkhidmat selama 14 tahun dalam perbankan & kewangan dan berkhidmat dengan Pengurusan Danaharta Nasional Berhad pada tahun 1999, mengendalikan pemulihan aset. Beliau juga menghabiskan beberapa tahun di Malaysian Rating Corporation Berhad, sebagai Naib Presiden, pengeluaran hutang korporat.

Kelayakan

 • Associate Chartered Institute of Secretaries (ACIS), London.
radzuan

Mohd Radzuan Ahmad Tajuddin
Ahli Bebas

Mohd Radzuan berada di dalam Jawatankuasa BIMB Investment sejak Disember 2017.

Beliau merupakan Ketua pembangunan, pasaran modal Islam dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Beliau juga pernah memegang pelbagai jawatan kanan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dalam pasaran kewangan korporat, bon dan Sukuk, pendedahan Prospektus dan pasaran modal Islam.

 • Bachelors’ Degree in Finance & Marketing, National University of Malaysia.

Pengalaman

Mohd Radzuan berada di dalam Jawatankuasa BIMB Investment sejak Disember 2017.

Beliau merupakan Ketua pembangunan, pasaran modal Islam dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Beliau juga pernah memegang pelbagai jawatan kanan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dalam pasaran kewangan korporat, bon dan Sukuk, pendedahan Prospektus dan pasaran modal Islam.

Kelayakan

 • Bachelors’ Degree in Finance & Marketing, National University of Malaysia.
t6

Datin Maznah Mahbob
Ahli bebas

Datin Maznah binti Mahbob telah dilantik sebagai ahli bebas Jawatankuasa BIMB Investment sejak April 2019.

Beliau merupakan bekas Ketua Pegawai Eksekutif AmInvestment Services Berhad.

 • Institute of Chartered Secretaries and Administrators (1983)

Pengalaman

Datin Maznah binti Mahbob telah dilantik sebagai ahli bebas Jawatankuasa BIMB Investment sejak April 2019.

Beliau merupakan bekas Ketua Pegawai Eksekutif AmInvestment Services Berhad.

Kelayakan

 • Institute of Chartered Secretaries and Administrators (1983)

Jawatankuasa pelaburan mengadakan perjumpaan sekurang-kurangnya enam (6) kali setahun atau apabila diperlukan oleh Pengurus.

Penasihat Shariah

ustaz dr ahmad shabari

Ustaz Dr. Ahmad Shahbari @ Sobri Salamon
Pengerusi

Ustaz Dr. Ahmad Shahbari adalah ahli Majlis Pengawasan Syariah Bank Islam Malaysia Berhad, dan beliau merupakan Penasihat Shariah Berdaftar (individu) dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Beliau adalah Pengarah Eksekutif PUSRAWI Corporation Sdn Bhd. Beliau pernah berkhidmat sebagai pensyarah di Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Jabatan perundangan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau telah berada dalam Jawatankuasa Syariah BIMB Investment sejak 20 Jun 1994.

 • PhD. Modern Middle Eastern History, New York University, USA
 • Master of Economic, Fairlaigh Dickinson University, USA
 • Bachelor of Shariah, Al Azhar University, Egypt

Pengalaman

Ustaz Dr. Ahmad Shahbari adalah ahli Majlis Pengawasan Syariah Bank Islam Malaysia Berhad, dan beliau merupakan Penasihat Shariah Berdaftar (individu) dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Beliau adalah Pengarah Eksekutif PUSRAWI Corporation Sdn Bhd. Beliau pernah berkhidmat sebagai pensyarah di Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Jabatan perundangan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau telah berada dalam Jawatankuasa Syariah BIMB Investment sejak 20 Jun 1994.

Kelayakan

 • PhD. Modern Middle Eastern History, New York University, USA
 • Master of Economic, Fairlaigh Dickinson University, USA
 • Bachelor of Shariah, Al Azhar University, Egypt
ASSOC-removebg-preview-250x250

Assoc. Prof. Dr. Asmak Ab Rahman
Ahli jawatankuasa

Dr. Asmak binti Ab Rahman kini merupakan Profesor Madya di Jabatan Shariah dan ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Beliau telah menulis dan menyampaikan banyak kertas kerja dalam bidang Pengajian Islam, khususnya Takaful. Beliau kini merupakan ahli Jawatankuasa Syariah bagi AmBank Islamic Berhad, SME Bank Berhad dan Hong Leong MSIG Takaful Berhad. Beliau telah berada di dalam Jawatankuasa Shariah BIMB Investment sejak November 2008, dan beliau merupakan Penasihat Shariah Berdaftar (individu) dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

 • PhD, Master and Bachelor in Shariah and Economics from University of Malaya.

Pengalaman

Dr. Asmak binti Ab Rahman kini merupakan Profesor Madya di Jabatan Shariah dan ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Beliau telah menulis dan menyampaikan banyak kertas kerja dalam bidang Pengajian Islam, khususnya Takaful. Beliau kini merupakan ahli Jawatankuasa Syariah bagi AmBank Islamic Berhad, SME Bank Berhad dan Hong Leong MSIG Takaful Berhad. Beliau telah berada di dalam Jawatankuasa Shariah BIMB Investment sejak November 2008, dan beliau merupakan Penasihat Shariah Berdaftar (individu) dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Kelayakan

 • PhD, Master and Bachelor in Shariah and Economics from University of Malaya.
dr shamsiah1

Dr. Shamsiah Mohamad
Ahli Jawatankuasa

Dr. Shamsiah binti Mohamad pada masa ini merupakan ahli Jawatankuasa Syariah bagi Medic IG Holdings, Bursa Malaysia, Persatuan institusi perbankan Islam Malaysia (AIBIM), Lembaga zakat Selangor dan Pertubuhan Peladang Kebangsaan. Beliau juga merupakan ahli Majlis Penasihat Syariah (SAC) Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).

Sebelum itu, beliau berkhidmat sebagai Penasihat Syariah untuk beberapa institusi kewangan dan organisasi yang merangkumi Bank Negara Malaysia, JAKIM, Takaful IKHLAS, Standard Chartered Saadiq Berhad dan Bank Muamalat Malaysia Berhad. Beliau pernah menjadi seorang penyelidik kanan di Negeri dan Profesor Madya di Jabatan fiqh dan usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Dr Shamsiah menjadi ahli Jawatankuasa Syariah pelaburan BIMB pada 1 Mei 2020.

Dr. Shamsiah berdaftar sebagai Penasihat Shariah dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

 • PhD. in Foundation of Jurisprudence (Fiqh and Usul Fiqh), University of Jordan
 • Master of Syariah, University of Jordan
 • Bachelor of Syariah, University of Malaya

Pengalaman

Dr. Shamsiah binti Mohamad pada masa ini merupakan ahli Jawatankuasa Syariah bagi Medic IG Holdings, Bursa Malaysia, Persatuan institusi perbankan Islam Malaysia (AIBIM), Lembaga zakat Selangor dan Pertubuhan Peladang Kebangsaan. Beliau juga merupakan ahli Majlis Penasihat Syariah (SAC) Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).

Sebelum itu, beliau berkhidmat sebagai Penasihat Syariah untuk beberapa institusi kewangan dan organisasi yang merangkumi Bank Negara Malaysia, JAKIM, Takaful IKHLAS, Standard Chartered Saadiq Berhad dan Bank Muamalat Malaysia Berhad. Beliau pernah menjadi seorang penyelidik kanan di Negeri dan Profesor Madya di Jabatan fiqh dan usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Dr Shamsiah menjadi ahli Jawatankuasa Syariah pelaburan BIMB pada 1 Mei 2020.

Dr. Shamsiah berdaftar sebagai Penasihat Shariah dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Kelayakan

 • PhD. in Foundation of Jurisprudence (Fiqh and Usul Fiqh), University of Jordan
 • Master of Syariah, University of Jordan
 • Bachelor of Syariah, University of Malaya

BIMB Investment Management Berhad (276246-X)
Level 19, Menara Bank Islam,
No. 22 Jalan Perak,
50450 Kuala Lumpur
Malaysia