Syarikat

Tentang BIMB Investment

BIMB Investment Management Berhad (“BIMB Investment”) adalah syarikat pengurusan pelaburan Shariah-ESG di Malaysia. Sebuah syarikat milik penuh Bank Islam Malaysia Berhad, BIMB Investment adalah sebuah syarikat pengurusan dana Islam berlesen yang berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).

Ditubuhkan pada 14 September 1993 dan memulakan operasinya pada 20 Jun 1994, BIMB Investmnet terus komited dalam memberi prestasi pelaburan yang mampan dengan pulangan risiko yang diselaraskan kepada pelabur.

BIMB Investment adalah pengurus aset Islam yang disokong bank yang pertama di rantau ini untuk menjadi penandatangan prinsip yang disokong oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk pelaburan yang bertanggungjawab (UNPRI).

Fungsi Penyumberan Luar

BIMB Investment telah menyerahkan perkhidmatan berikut kepada penyedia perkhidmatan:

Kfin Technologies Private Limited (Kfintech)

Pendaftar dan Ejen Pemindahan yang dilantik oleh BIMB Investment untuk menyimpan dan mengurus data pelabur di tempat yang selamat, keupayaan replikasi data masa nyata untuk memastikan tiada kesan kepada perniagaan dan pelanggan sekiranya berlaku kesukaran.

Anugerah & Pengiktirafan

The Asset Triple A Islamic Finance Awards

 • Pengurus Aset ESG Terbaik 2020
 • Pengurus Aset ESG Terbaik 2019
 • Dana Ekuiti ESG Terbaik 2020 – BIMB ARABESQUE i Global Dividend Fund 1
 • Dana ESG Sukuk Terbaik 2020 – BIMB ESG Sukuk
 • Aplikasi Mudah Alih Robo Fintech Terbaik 2021 (BEST Invest) 

Alpha Southeast Asia Awards

 • Pengurus Aset Islam & Dana Terbaik -Malaysia 2021
 • Pengurus Aset Islam & Dana Terbaik -Malaysia 2020
 • Pengurus Aset Islam & Dana Terbaik -Malaysia 2019
 • Pengurus Aset Islam & Dana Terbaik -Malaysia 2018
 • Pengurus Aset & Dana Terbaik -Malaysia 2017
 • Pulangan Penyelarasan Risiko Terbaik: Pelaburan Berprinsip ESG 2021
 • Pulangan Penyelarasan Risiko Terbaik: Pelaburan Berprinsip ESG 2020
 • Pulangan Penyelarasan Risiko Terbaik: Pelaburan Berprinsip ESG 2019

Malaysia Technology Excellence Awards

 • Anugerah E-dagang – Perkhidmatan Kewangan 2020
 • Anugerah E-dagang – Perkhidmatan Kewangan 2022

I & M Professional Investment Awards 2021

 •  Pengurus Dana Islam Terbaik di ASEAN

Global Business Outlook Finance Awards

 • Pengurus Dana Shariah-ESG Terbaik 2020
 • Dana Shariah ESG Sukuk yang Paling Inovatif – BIMB ESG Sukuk Fund (BSF) 2020

International Business Magazine

 • Pengurus Dana Shariah-ESG Terbaik 2020
 • Pengurus Dana Islam Terbaik di Malaysia 2020

Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember (2017 – 2021)

Tahun Kewangan 2017
(RM’000)
2018
(RM’000)
2019
(RM’000)
2020
(RM’000)
2021
(RM’000)
Modal diterbitkan dan berbayar 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Dana pemegang saham 15,624 17,048 18,480 19,392 18,149
Pendapatan 17,385 36,186 27,557 22,869 24,343
Cukai sebelum & Keuntungan/(kerugian) 807 1,606 1,625 22,869 (737)
Cukai selepas cukai & zakat keuntungan/(kerugian) 2,260 1,424 1,494 913 (1,244)

Lembaga Pengarah

ridza pic1

Mohamed Ridza Mohamed Abdulla
Pengerusi dan Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

najtest

Najmuddin Mohd Lutfi
Ketua Pegawai Eksekutif

t6

Datin Maznah Mahbob
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

DATO’ DR. MOHAMAD ZABIDI AHMAD 2

Dato’ Dr. Mohamad Zabidi Ahmad
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

t2

Dr. Mohd Hatta Dagap
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

Azizan

Azizan Abd Aziz
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

Jabatan Pengurusan

najtest

Najmuddin Mohd Lutfi
Ketua Pegawai Eksekutif

Najmuddin menyertai BIMB Investment sebagai Ketua Pegawai Eksekutif pada Februari 2015.

Beliau mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman di dalam industri perkhidmatan kewangan. Najmuddin pernah dilantik sebagai Timbalan Pengarah di Bank Negara Malaysia. Sebelum itu beliau adalah Pengarah Eksekutif pengurusan pelaburan di Goldman Sachs (Malaysia) Sdn Bhd dan Penolong Pengarah di CIMB-Principal Asset Management.

 • Master of Business Administration, University of Missouri – St. Louis, USA
 • Bachelor of Science of Business Administration, University of Missouri – St. Louis, USA Securities Commission’s Capital
 • Advanced Leadership Programme, Judge Business School, University of Cambridge
 • Securities Commission’s Capital Markets Services Representative’s License
 • Registered with the Federation of Investment Managers Malaysia (FIMM)

Pengalaman

Najmuddin menyertai BIMB Investment sebagai Ketua Pegawai Eksekutif pada Februari 2015.

Beliau mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman di dalam industri perkhidmatan kewangan. Najmuddin pernah dilantik sebagai Timbalan Pengarah di Bank Negara Malaysia. Sebelum itu beliau adalah Pengarah Eksekutif pengurusan pelaburan di Goldman Sachs (Malaysia) Sdn Bhd dan Penolong Pengarah di CIMB-Principal Asset Management.

Pendidikan

 • Master of Business Administration, University of Missouri – St. Louis, USA
 • Bachelor of Science of Business Administration, University of Missouri – St. Louis, USA 
 • Advanced Leadership Programme, Judge Business School, University of Cambridge
 • Securities Commission’s Capital Markets Services Representative’s License
 • Registered with the Federation of Investment Managers Malaysia (FIMM)
Said Jawahir (white background)

Said Jawahir
Ketua Pegawai Operasi

Said Jawahir menyertai BIMB Investment sebagai Ketua Pegawai Operasi pada Mac 2022. Sebelum itu, beliau merupakan Pembantu Khas kepada Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bank Islam. Beliau mempunyai lebih 20 tahun pengalaman di dalam industri perbankan.

Said memulakan kerjayanya di Bank Islam Malaysia Berhad sebagai pelatih, dan kemudian sebagai Penolong Pengurus Besar, berkhidmat di pelbagai bahagian jualan dan kredit, bahagian pemulihan dan bahagian operasi selama 24 tahun bekerja di Bank Islam.

 • Bachelor of Finance, Northwood University USA
 • Diploma in Accounting, Institut Teknologi MARA

Pengalaman

Said Jawahir menyertai BIMB Investment sebagai Ketua Pegawai Operasi pada Mac 2022. Sebelum itu, beliau merupakan Pembantu Khas kepada Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bank Islam. Beliau mempunyai lebih 20 tahun pengalaman di dalam industri perbankan.

Said memulakan kerjayanya di Bank Islam Malaysia Berhad sebagai pelatih, dan kemudian sebagai Penolong Pengurus Besar, berkhidmat di pelbagai bahagian jualan dan kredit, bahagian pemulihan dan bahagian operasi selama 24 tahun bekerja di Bank Islam.

Pendidikan

  • Bachelor of Finance, Northwood University USA
  • Diploma in Accounting, Institut Teknologi MARA
razak12

Abd Razak Salimin CFA,FRM
Ketua Pelaburan

Abd Razak menyertai BIMB Investment pada Mei 2019 dan dahulunya merupakan pengurus dana ekuiti dengan Permodalan Nasional Berhad.

Beliau mempunyai lebih daripada 10 tahun pengalaman pengurusan pelaburan. Abd Razak bertanggungjawab memimpin dan mengurus jabatan pelaburan, kerana beliau menguruskan dan menyelia ekuiti domestik dan global, Sukuk dan pelaburan pasaran wang.

 • Bachelor of Mathematics, Operational Research, Statistics, and Economics, University of Warwick, United Kingdom
 • Chartered Financial Analyst (CFA) since 2013 and Financial Risk Manager (FRM) since 2016
 • Securities Commission’s Capital Markets Services Representative’s License

Pengalaman

Abd Razak menyertai pengurusan BIMB Investment pada Mei 2019 dan dahulunya merupakan pengurus dana ekuiti dengan Permodalan Nasional Berhad.

Beliau mempunyai lebih daripada 10 tahun pengalaman pengurusan pelaburan. Abd Razak bertanggungjawab memimpin dan mengurus jabatan pelaburan, kerana beliau menguruskan dan menyelia ekuiti domestik dan global, Sukuk dan pelaburan pasaran wang.

Pendidikan

 • Bachelor of Mathematics, Operational Research, Statistics, and Economics, University of Warwick, United Kingdom
 • Chartered Financial Analyst (CFA) since 2013 and Financial Risk Manager (FRM) since 2016
 • Securities Commission’s Capital Markets Services Representative’s License
Norsazreen Nordin

Noorsazreen Nordin
Ketua Kepatuhan

Noorsazreen menyertai BIMB Investment sebagai Ketua Pematuhan pada Januari 2022. Beliau mempunyai lebih daripada 14 tahun pengalaman di dalam industri kewangan dan pasaran modal.

Beliau adalah bekas Ketua Pematuhan di Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC), Naib Presiden Pematuhan Kumpulan di Ambank (M) Berhad, Ketua Pematuhan di TA Investment Management Berhad dan pelbagai syarikat pengurusan dana yang lain. Beliau dilantik untuk bertanggungjawab berkenaan dengan hal-hal pematuhan BIMB Investment.

 • Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan
 • Pegawai Pematuhan Berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC)
 • Ahli Kumpulan Rangkaian Pegawai Pematuhan (CONG) Asian Institute of Chartered Bankers (AICB).

Pengalaman

Noorsazreen menyertai BIMB Investment sebagai Ketua Pematuhan pada Januari 2022. Beliau mempunyai lebih daripada 14 tahun pengalaman di dalam industri kewangan dan pasaran modal.

Beliau adalah bekas Ketua Pematuhan di Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC), Naib Presiden Pematuhan Kumpulan di Ambank (M) Berhad, Ketua Pematuhan di TA Investment Management Berhad dan pelbagai syarikat pengurusan dana yang lain. Beliau dilantik untuk bertanggungjawab berkenaan dengan hal-hal pematuhan BIMB Investment.

Pendidikan

 • Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan
 • Pegawai Pematuhan Berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC)
 • Ahli Kumpulan Rangkaian Pegawai Pematuhan (CONG) Asian Institute of Chartered Bankers (AICB).

Jawatankuasa Pelaburan

radzuan

Mohd Radzuan Ahmad Tajuddin
Ahli Bebas

Mohd Radzuan berada di dalam Jawatankuasa BIMB Investment sejak Disember 2017.

Beliau merupakan Ketua pembangunan, pasaran modal Islam dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Beliau juga pernah memegang pelbagai jawatan kanan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dalam pasaran kewangan korporat, bon dan Sukuk, pendedahan Prospektus dan pasaran modal Islam.

 • Bachelors’ Degree in Finance & Marketing, National University of Malaysia.

Pengalaman

Mohd Radzuan berada di dalam Jawatankuasa BIMB Investment sejak Disember 2017.

Beliau merupakan Ketua pembangunan, pasaran modal Islam dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Beliau juga pernah memegang pelbagai jawatan kanan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dalam pasaran kewangan korporat, bon dan Sukuk, pendedahan Prospektus dan pasaran modal Islam.

Kelayakan

 • Bachelors’ Degree in Finance & Marketing, National University of Malaysia.
Khairul

Khairul Muzamel Perera Abdullah
Pengerusi – Ahli Bukan Bebas

Khairul menyertai Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 2009 dan kini merupakan Ketua Pegawai kredit.

Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Ketua pengurusan risiko kredit. Sebelum menyertai Bank Islam, Khairul telah berkhidmat selama 14 tahun dalam perbankan & kewangan dan berkhidmat dengan Pengurusan Danaharta Nasional Berhad pada tahun 1999, mengendalikan pemulihan aset. Beliau juga menghabiskan beberapa tahun di Malaysian Rating Corporation Berhad, sebagai Naib Presiden, pengeluaran hutang korporat.

 • Associate Chartered Institute of Secretaries (ACIS), London.

Pengalaman

Khairul menyertai Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 2009 dan kini merupakan Ketua Pegawai kredit.

Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Ketua pengurusan risiko kredit. Sebelum menyertai Bank Islam, Khairul telah berkhidmat selama 14 tahun dalam perbankan & kewangan dan berkhidmat dengan Pengurusan Danaharta Nasional Berhad pada tahun 1999, mengendalikan pemulihan aset. Beliau juga menghabiskan beberapa tahun di Malaysian Rating Corporation Berhad, sebagai Naib Presiden, pengeluaran hutang korporat.

Kelayakan

 • Associate Chartered Institute of Secretaries (ACIS), London.
Datin Maznah Mahbob

Datin Maznah Mahbob
Ahli Bebas

Datin Maznah binti Mahbob telah dilantik sebagai ahli bebas Jawatankuasa BIMB Investment sejak April 2019.

Beliau merupakan bekas Ketua Pegawai Eksekutif AmInvestment Services Berhad.

 • Institute of Chartered Secretaries and Administrators (1983)

Pengalaman

Datin Maznah binti Mahbob telah dilantik sebagai ahli bebas Jawatankuasa BIMB Investment sejak April 2019.

Beliau merupakan bekas Ketua Pegawai Eksekutif AmInvestment Services Berhad.

Kelayakan

 • Institute of Chartered Secretaries and Administrators (1983)

Jawatankuasa pelaburan mengadakan perjumpaan sekurang-kurangnya enam (6) kali setahun atau apabila diperlukan oleh Pengurus.

Penasihat Shariah

dr-shamsiah

Dr. Shamsiah Mohamad
Ahli Jawatankuasa

Dr. Shamsiah binti Mohamad pada masa ini merupakan ahli Jawatankuasa Syariah bagi Medic IG Holdings, Bursa Malaysia, Persatuan institusi perbankan Islam Malaysia (AIBIM), Lembaga zakat Selangor dan Pertubuhan Peladang Kebangsaan. Beliau juga merupakan ahli Majlis Penasihat Syariah (SAC) Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).

Sebelum itu, beliau berkhidmat sebagai Penasihat Syariah untuk beberapa institusi kewangan dan organisasi yang merangkumi Bank Negara Malaysia, JAKIM, Takaful IKHLAS, Standard Chartered Saadiq Berhad dan Bank Muamalat Malaysia Berhad. Beliau pernah menjadi seorang penyelidik kanan di Negeri dan Profesor Madya di Jabatan fiqh dan usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Dr Shamsiah menjadi ahli Jawatankuasa Syariah pelaburan BIMB pada 1 Mei 2020.

Dr. Shamsiah berdaftar sebagai Penasihat Shariah dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

 • PhD. in Foundation of Jurisprudence (Fiqh and Usul Fiqh), University of Jordan
 • Master of Syariah, University of Jordan
 • Bachelor of Syariah, University of Malaya

Pengalaman

Dr. Shamsiah binti Mohamad pada masa ini merupakan ahli Jawatankuasa Syariah bagi Medic IG Holdings, Bursa Malaysia, Persatuan institusi perbankan Islam Malaysia (AIBIM), Lembaga zakat Selangor dan Pertubuhan Peladang Kebangsaan. Beliau juga merupakan ahli Majlis Penasihat Syariah (SAC) Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).

Sebelum itu, beliau berkhidmat sebagai Penasihat Syariah untuk beberapa institusi kewangan dan organisasi yang merangkumi Bank Negara Malaysia, JAKIM, Takaful IKHLAS, Standard Chartered Saadiq Berhad dan Bank Muamalat Malaysia Berhad. Beliau pernah menjadi seorang penyelidik kanan di Negeri dan Profesor Madya di Jabatan fiqh dan usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Dr Shamsiah menjadi ahli Jawatankuasa Syariah pelaburan BIMB pada 1 Mei 2020.

Dr. Shamsiah berdaftar sebagai Penasihat Shariah dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Pendidikan

 • PhD. in Foundation of Jurisprudence (Fiqh and Usul Fiqh), University of Jordan
 • Master of Syariah, University of Jordan
 • Bachelor of Syariah, University of Malaya
IMG_2162-200x250

Assoc. Prof. Dr. Yasmin Hanani Mohd Safian
Ahli jawatankuasa

Assoc. Prof. Dr. Yasmin Hanani Mohd Safian kini merupakan Profesor Madya di Fakulti Syariah & Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Beliau memegang jawatan sebagai ahli Jawatankuasa Penyeliaan Syariah Bank Islam, Jawatankuasa Syariah Koperasi-Bank Pertama, Ahli Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), Ahli Jawatankuasa Fatwa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP), Jawatankuasa Syariah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YAPIEM) dan Jawatankuasa Panel Syariah USIM. Sebelum itu, beliau berkhidmat sebagai Ahli Jawatankuasa Syariah Affin Islamic dari 2011 hingga 2014, Ahli Panel Jawatankuasa Pembangunan Standard mengenai Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) bagi Perbankan Islam pada 2017, Ahli Lembaga Pengarah Teraju Ekonomi Asnaf (a anak syarikat MAIS), Jawatankuasa Penasihat Pensijilan Halal (JAKIM), Jurulatih Bertauliah Halal dan pakar untuk JAKIM, Agensi Pembangunan Antarabangsa Amerika Syarikat (USAID)/IHRAM, Perkhidmatan Perundingan Lapangan Terbang Malaysia dan Pusat Latihan Pendidikan dan Pensijilan Halal China-Malaysia.

Prof. Prof. Dr. Yasmin Hanani telah dilantik sebagai Ahli Penasihat Syariah BIMB Investment pada 1 April 2022. Beliau adalah Penasihat Syariah (individu) berdaftar dengan SC.

 • PhD in Islamic Law, University of Exeter, 2010
 • MA in Islamic Law, The University of Birmingham, 2003

Pengalaman

Assoc. Prof. Dr. Yasmin Hanani Mohd Safian kini merupakan Profesor Madya di Fakulti Syariah & Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Beliau memegang jawatan sebagai ahli Jawatankuasa Penyeliaan Syariah Bank Islam, Jawatankuasa Syariah Koperasi-Bank Pertama, Ahli Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), Ahli Jawatankuasa Fatwa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP), Jawatankuasa Syariah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YAPIEM) dan Jawatankuasa Panel Syariah USIM. Sebelum itu, beliau berkhidmat sebagai Ahli Jawatankuasa Syariah Affin Islamic dari 2011 hingga 2014, Ahli Panel Jawatankuasa Pembangunan Standard mengenai Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) bagi Perbankan Islam pada 2017, Ahli Lembaga Pengarah Teraju Ekonomi Asnaf (a anak syarikat MAIS), Jawatankuasa Penasihat Pensijilan Halal (JAKIM), Jurulatih Bertauliah Halal dan pakar untuk JAKIM, Agensi Pembangunan Antarabangsa Amerika Syarikat (USAID)/IHRAM, Perkhidmatan Perundingan Lapangan Terbang Malaysia dan Pusat Latihan Pendidikan dan Pensijilan Halal China-Malaysia.

Prof. Prof. Dr. Yasmin Hanani telah dilantik sebagai Ahli Penasihat Syariah BIMB Investment pada 1 April 2022. Beliau adalah Penasihat Syariah (individu) berdaftar dengan SC.

Pendidikan

 • PhD in Islamic Law, University of Exeter, 2010
 • MA in Islamic Law, The University of Birmingham, 2003
Dr-fuad-2-706x529

Ir. Dr. Muhammad Fuad Bin Abdullah
Ahli Jawatankuasa

Ir. Dr. Muhammad Fuad merupakan ahli Majlis Penyeliaan Syariah Bank Islam Malaysia Berhad, dan Pengerusi Jawatankuasa Penasihat Syariah BIMB Securities.

Beliau telah terlibat dengan beberapa syarikat pengurusan aset di Malaysia sejak Jun 2011 dan memegang beberapa jawatan pengarah seperti di Institut Kefahaman Islam Malaysia, MIDF Berhad, MIDF Property Berhad, Sime Darby Berhad, Sime Darby Property Berhad dan Island & Peninsular Bhd. kini berkhidmat sebagai Pengerusi Gagasan Nadi Cergas Bhd.

Dr. Muhamad Fuad juga pernah berkhidmat sebagai seorang profesor/pensyarah tambahan di beberapa universiti tempatan termasuk Universiti Teknologi Petronas, Universiti Pertanian Malaysia dan Universiti Teknikal Malaysia Melaka; sebagai Panel Penasihat Industri Program Kejuruteraan Elektrik di Universiti Teknologi Mara, Universiti Multimedia dan Universiti Tenaga Nasional; dan pernah berkhidmat dari 2007 hingga 2010 sebagai ahli Lembaga Pengajian Program Sarjana Muda Fiqh & Usul Fiqh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Beliau merupakan Ketua Eksekutif Institut Teknologi Maritim Belanda di Johor Bahru pada tahun 2019. Pada masa ini, beliau merupakan ahli Lembaga Pengarah Universiti Tun Abd Razak Sdn Bhd.

 • BSc. (Hons) Electrical Engineering, Southampton University, England
 • MPhil. Electrical Engineering, Southampton University, England.
 • BA. (Jayyid) Shariah, Jordan University, Amman, Jordan.
 • PhD. Muslim Civilisation, Aberdeen University, Scotland.

Ir. Dr. Muhammad Fuad merupakan ahli Majlis Penyeliaan Syariah Bank Islam Malaysia Berhad, dan Pengerusi Jawatankuasa Penasihat Syariah BIMB Securities.

Beliau telah terlibat dengan beberapa syarikat pengurusan aset di Malaysia sejak Jun 2011 dan memegang beberapa jawatan pengarah seperti di Institut Kefahaman Islam Malaysia, MIDF Berhad, MIDF Property Berhad, Sime Darby Berhad, Sime Darby Property Berhad dan Island & Peninsular Bhd. kini berkhidmat sebagai Pengerusi Gagasan Nadi Cergas Bhd.

Dr. Muhamad Fuad juga pernah berkhidmat sebagai seorang profesor/pensyarah tambahan di beberapa universiti tempatan termasuk Universiti Teknologi Petronas, Universiti Pertanian Malaysia dan Universiti Teknikal Malaysia Melaka; sebagai Panel Penasihat Industri Program Kejuruteraan Elektrik di Universiti Teknologi Mara, Universiti Multimedia dan Universiti Tenaga Nasional; dan pernah berkhidmat dari 2007 hingga 2010 sebagai ahli Lembaga Pengajian Program Sarjana Muda Fiqh & Usul Fiqh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Beliau merupakan Ketua Eksekutif Institut Teknologi Maritim Belanda di Johor Bahru pada tahun 2019. Pada masa ini, beliau merupakan ahli Lembaga Pengarah Universiti Tun Abd Razak Sdn Bhd.

Pendidikan

 • BSc. (Hons) Electrical Engineering, Southampton University, England
 • MPhil. Electrical Engineering, Southampton University, England.
 • BA. (Jayyid) Shariah, Jordan University, Amman, Jordan.
 • PhD. Muslim Civilisation, Aberdeen University, Scotland.

BIMB Investment Management Berhad (276246-X)
Level 19, Menara Bank Islam,
No. 22 Jalan Perak,
50450 Kuala Lumpur
Malaysia