Pemberi Maklumat

 • Struktur Pemberi Maklumat (Whistleblowing) Berasaskan Peringkat

  Sebarang pendedahan kelakuan yang tidak wajar bergantung kepada identiti orang yang diadukan, hendaklah dibuat kepada mana-mana individu yang ditetapkan melalui saluran e-mel seperti yang dinyatakan di dalam jadual di bawah:

  Peringkat Person Being Reported Individu-individu yang ditetapkan Alamat Emel
  1 Mana-mana ahli Lembaga Pengarah (BOD), Jawatankuasa Pelaburan dan Penasihat Shariah BIMB Investment Pengerusi BIMB Investment chairman.bimbinvestment@bankislam.com.my
  2

  i. Pengerusi BIMB Investment

  ii. Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) BIMB Investment

  Chairman of Board Audit and Risk Committee (BARC) barc.chairman.bimbinvestment@bankislam.com.my
  3 Kakitangan BIMB Investment

  i. Pengerusi BARC

  ii. Ketua Pegawai Integriti & Tadbir Urus Kumpulan (GCIGO)

  whistle.bimbinvest@bankislam.com.my

  Klik di sini untuk Borang Pendedahan Pemberi Maklumat

  Sebarang pendedahan terhadap kakitangan BIMB Investment juga boleh dilakukan melalui Talian Integriti Kumpulan Bank Islam di 1800-18-0201 di mana panggilan itu akan dijawab sendiri oleh GCIGO.

BIMB Investment Management Berhad (276246-X)
Level 19, Menara Bank Islam,
No. 22 Jalan Perak,
50450 Kuala Lumpur
Malaysia