Tentang Kami

BIMB Investment Management Berhad (“BIMB Investment”) adalah sebuah syarikat pengurusan pelaburan Shariah-ESG (Alam sekitar, Sosial & Tadbir Urus)  di Malaysia, yang ditubuhkan pada 14 September 1993 dan memulakan operasinya pada 20 Jun 1994. Sebuah anak syarikat milik penuh Bank Islam Malaysia Berhad, BIMB Investment adalah syarikat pengurusan dana Islam berlesen yang berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

BIMB Investment menawarkan dana-dana Shariah-ESG di Malaysia dengan pelbagai kelas aset yang merangkumi Ekuiti Global, Ekuiti Asia Pasifik, Ekuiti Malaysia dan Sukuk ESG Global, dana unit amanah Wakaf dan pasaran wang. Syarikat itu juga telah menggunakan teknologi kewangan (“FinTech”) di dalam pengurusan portfolionya dalam memberikan pulangan pelaburan yang menyelaraskan risiko dengan mampan kepada pelabur individu dan institusi.

BIMB Investment adalah Pengurus Aset Islam yang disokong bank pertama di rantau ini untuk menjadi penandatangan Prinsip Pelaburan Bertanggungjawab (UNPRI) yang disokong oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.

Berita Terkini

Aplikasi BEST Invest BIMB Investment Memenangi Anugerah “Best Fintech Robo Mobile Application” di The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2021

Kuala Lumpur, 3 September 2021 – BIMB Investment Management Berhad (BIMB Investment) memenangi anugerah Best Fintech Robo Mobile Application di The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2021 menerusi aplikasi BEST Invest. BEST Invest adalah aplikasi pelaburan robo-pintar unit amanah...
Find out more

BIMB Investment Terima Dua Anugerah di Anugerah Kewangan Islam Terbaik Alpha South East Asia 2021

Kuala Lumpur, Julai 2021 – BIMB Investment Management Berhad (“BIMB Investment”), anak syarikat milik penuh Bank Islam Malaysia Berhad telah memenangi anugerah Pengurus Aset & Dana Islam Terbaik 2021 (Best Islamic Asset & Fund Manager 2021) dalam kategori anugerah Asia...
Find out more

BIMB INVESTMENT MELANCARKAN DANA EKUITI SHARIAH ESG GLOBAL DENGAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN (AI): DANA BIMB-ARABESQUE GLOBAL SHARIAH SUSTAINABLE EQUITY (“BGSEF”)

KUALA LUMPUR, 22 Mac 2021: BIMB Investment Management Berhad ("BIMB Investment"), anak syarikat milik penuh Bank Islam Malaysia Berhad, hari ini mengumumkan pelancaran Dana BIMB-ARABESQUE Global Shariah Sustainable Equity ("BGSEF"), dana feeder ekuiti shariah ESG global yang bertujuan untuk mencapai...
Find out more

BIMB Investment melancarkan Dana Unit Amanah Wakaf yang Pertama di bawah Rangka Kerja Dana Bercirikan Wakaf Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan sebuah Dana Pelaburan Bertanggungjawab dan Mampan

Kuala Lumpur, 3hb Mac 2021: BIMB Investment Management Berhad (BIMB Investment), sebuah anak syarikat milik penuh Bank Islam Malaysia Berhad, hari ini secara rasminya melancarkan Dana Makmur myWakaf (MWF), sebuah dana Unit Amanah Wakaf yang Pertama di bawah Rangka Kerja...
Find out more

BIMB Investment Management Berhad (276246-X)
Level 19, Menara Bank Islam,
No. 22 Jalan Perak,
50450 Kuala Lumpur
Malaysia