Hubungi Kami

IBU PEJABAT

Level 19, Menara Bank Islam
No 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur,
Malaysia

Talian umum :          +603 2161 2524 / 2924
Fax :                         +603 2161 2464
Talian Bebas Tol :     1800-88-1196
Emel:                        marketing.bimbinvest@bankislam.com.my

KERJAYA

Kami sedang mencari individu-individu bertenaga, semangat untuk berjaya, dinamik, berprestasi tinggi dan yang paling penting, keupayaan untuk bekerja di dalam satu pasukan. Bawa pengalaman berharga anda dan jom berkembang bersama syarikat pelaburan Shariah-ESG terkemuka di Malaysia.

Anda dijemput untuk menghantar resume anda ke haslinaz@bankislam.com.my

Penganalisis Kredit, Pelaburan

Tanggungjawab kerja

 • Peranan bertanggungjawab untuk menyediakan penyelidikan analisis kredit yang mendalam dalam kedua-dua ruang pendapatan tetap domestik dan asing untuk membantu pembangunan dan pelaksanaan strategi pelaburan dengan objektif untuk menghasilkan penyelidikan yang boleh dipercayai, tepat, tepat pada masanya dan terperinci mengenai analisis ekonomi makro dan mikro dan syarikat. penilaian.
 • Untuk melaksanakan analisis kredit terperinci bagi terbitan Sukuk Berdaulat,
 • Kuasi dan Sekuriti Hutang Persendirian Islam Korporat (sukuk korporat domestik/asing, berkadar dan tidak berkadar).
 • Untuk mengenal pasti, menilai dan mengesyorkan keputusan pelaburan yang sesuai berdasarkan analisis kuantitatif dan kualitatif.
 • Untuk mengambil bahagian dalam lawatan yang dianjurkan sebagai sebahagian daripada proses pengumpulan data untuk bahan penyelidikan untuk menghasilkan maklumat yang bermakna dan terkini.
 • Untuk mengurus dan menyelenggara pengumpulan dan laporan data berpusat, penerbitan, dll, untuk memastikan Jabatan Pelaburan mempunyai perpustakaan penyelidikan yang sesuai untuk rujukan masa depan.
 • Untuk membantu dalam pengurusan dana, urusan & pengurusan tunai yang termasuk menjejaki aliran tunai portfolio, melaksanakan peletakan pasaran wang dan menjejaki tempoh matang portfolio, pelaburan semula dan aktiviti berkaitan pasaran wang lain.
 • Untuk memberi sokongan kepada Ketua Pelaburan dalam membangun dan mengekalkan hubungan dengan pemain industri pasaran modal dan syarikat tersenarai IR agar mempunyai akses pelbagai maklumat.
 • Untuk membantu pasukan Pelaburan dalam menyediakan semakan prestasi dana di bawah pengurusan dan menyediakan laporan mingguan dan bulanan, buletin dan statistik mengenai pasaran dan dana untuk memberikan maklumat yang diperlukan kepada pihak yang berkaitan.
 • Untuk membantu Ketua Pelaburan dalam menjalankan sebarang tugas pemasaran yang diperlukan dari semasa ke semasa.

Kelayakan:

 • Minimum 1-2 tahun pengalaman kerja yang berkaitan dalam analisis kredit dan fungsi penyelidikan pasaran Pendapatan Tetap dalam syarikat pengurusan dana / rumah penarafan kredit.
 • Ijazah yang diiktiraf di dalam Perakaunan, Kewangan, Ekonomi, Perbankan Pelaburan atau bidang berkaitan.
 • Kelayakan profesional seperti ACA/ACCA/CPA/CFA/CFP atau yang setaraf dengannya akan menjadi satu kelebihan.
 • Pemahaman yang baik tentang pengurusan aset dan industri unit amanah termasuk pelaburan dan analisis ekonomi
 • Kemahiran menulis dan kemahiran interpersonal yang baik Keupayaan untuk bekerja secara bebas serta pemain pasukan

Eksekutif Kanan, Penganalisis Ekuiti, Pelaburan

Tanggungjawab kerja

 • Peranan ini bertanggungjawab untuk menyediakan penyelidikan yang mendalam untuk membantu pembangunan dan pelaksanaan strategi pelaburan dengan objektif untuk menghasilkan penyelidikan yang boleh dipercayai, tepat, tepat pada masanya dan terperinci mengenai analisis ekonomi makro dan mikro serta penilaian syarikat.
 • Untuk mengambil bahagian dalam lawatan yang dianjurkan sebagai sebahagian daripada proses pengumpulan data untuk bahan penyelidikan untuk menghasilkan maklumat yang bermakna dan terkini.
 • Untuk mengurus dan menyelenggara pengumpulan dan laporan data berpusat, penerbitan, dll, untuk memastikan Jabatan Pelaburan mempunyai perpustakaan penyelidikan yang sesuai untuk rujukan masa depan.
 • Untuk membantu dalam pengurusan dana, urusan & pengurusan tunai yang termasuk menjejaki aliran tunai portfolio, melaksanakan peletakan pasaran wang dan menjejaki kematangan portfolio, pelaburan semula dan aktiviti berkaitan pasaran wang lain.
 • Untuk memberikan sokongan kepada Ketua Pelaburan dalam membangunkan dan mengekalkan hubungan dengan pemain industri pasaran modal dan syarikat tersenarai IR agar mempunyai akses pelbagai maklumat.
 • Untuk menjalankan peranan sebagai pengurus dana sandaran sekiranya tiada pengurus dana yang ditetapkan.
 • Untuk membantu pasukan Pelaburan dalam menyediakan semakan prestasi dana di bawah pengurusan dan menyediakan laporan mingguan dan bulanan, buletin dan statistik mengenai pasaran dan dana untuk memberikan maklumat yang diperlukan kepada pihak yang berkaitan.
 • Untuk membantu Ketua Pelaburan dalam menjalankan sebarang tugas pemasaran yang diperlukan dari semasa ke semasa. Untuk sentiasa memastikan pematuhan pematuhan.

Kelayakan

 • Minimum 2-3 tahun pengalaman kerja yang berkaitan dalam analisis ekuiti Ijazah yang diiktiraf dalam Perakaunan,
 • Kewangan, Ekonomi, Perbankan Pelaburan atau bidang berkaitan.
 • Kelayakan profesional seperti ACA/ACCA/CPA/CFA/CFP atau yang setaraf dengannya akan menjadi satu kelebihan.
 • Untuk melayakkan diri sebagai pengurus dana berlesen oleh Suruhanjaya Sekuriti Pemahaman yang baik tentang pengurusan aset dan industri unit amanah termasuk pelaburan dan analisis ekonomi Kemahiran menulis dan kemahiran interpersonal yang baik Keupayaan untuk bekerja secara bebas serta pemain pasukan

Pengurus Dana Ekuiti, Pelaburan

Tanggungjawab kerja

 • Peranan bertanggungjawab untuk menyediakan penyelidikan analisis kredit yang mendalam dalam kedua-dua ruang pendapatan tetap domestik dan asing untuk membantu pembangunan dan pelaksanaan strategi pelaburan dengan objektif untuk menghasilkan penyelidikan yang boleh dipercayai, tepat, tepat pada masanya dan terperinci mengenai analisis ekonomi makro dan mikro dan syarikat. penilaian.
 • Untuk melaksanakan analisis kredit terperinci bagi terbitan Sukuk Berdaulat,
 • Kuasi dan Sekuriti Hutang Persendirian Islam Korporat (sukuk korporat domestik/asing, berkadar dan tidak berkadar).
 • Untuk mengenal pasti, menilai dan mengesyorkan keputusan pelaburan yang sesuai berdasarkan analisis kuantitatif dan kualitatif.
 • Untuk mengambil bahagian dalam lawatan yang dianjurkan sebagai sebahagian daripada proses pengumpulan data untuk bahan penyelidikan untuk menghasilkan maklumat yang bermakna dan terkini.
 • Untuk mengurus dan menyelenggara pengumpulan dan laporan data berpusat, penerbitan, dll, untuk memastikan Jabatan Pelaburan mempunyai perpustakaan penyelidikan yang sesuai untuk rujukan masa depan.
 • Untuk membantu dalam pengurusan dana, urusan & pengurusan tunai yang termasuk menjejaki aliran tunai portfolio, melaksanakan peletakan pasaran wang dan menjejaki tempoh matang portfolio, pelaburan semula dan aktiviti berkaitan pasaran wang lain.
 • Untuk memberi sokongan kepada Ketua Pelaburan dalam membangun dan mengekalkan hubungan dengan pemain industri pasaran modal dan syarikat tersenarai IR agar mempunyai akses pelbagai maklumat.
 • Untuk membantu pasukan Pelaburan dalam menyediakan semakan prestasi dana di bawah pengurusan dan menyediakan laporan mingguan dan bulanan, buletin dan statistik mengenai pasaran dan dana untuk memberikan maklumat yang diperlukan kepada pihak yang berkaitan.
 • Untuk membantu Ketua Pelaburan dalam menjalankan sebarang tugas pemasaran yang diperlukan dari semasa ke semasa.

Kelayakan:

 • Minimum 5-8 tahun pengalaman kerja yang berkaitan dalam pengurus dana ekuiti dan/atau mengendalikan mandat persendirian dalam syarikat pengurusan dana Ijazah yang diiktiraf dalam Perakaunan, Kewangan, Ekonomi, Perbankan Pelaburan atau bidang berkaitan.
 • Kelayakan profesional seperti ACA/ACCA/CPA/CFA/CFP atau yang setaraf dengannya akan menjadi satu kelebihan.
 • Untuk melayakkan diri sebagai pengurus dana berlesen oleh Suruhanjaya Sekuriti Pemahaman yang baik tentang pengurusan aset dan industri unit amanah termasuk pelaburan dan analisis ekonomi Kemahiran menulis dan kemahiran interpersonal yang baik Keupayaan untuk bekerja secara bebas serta pemain pasukan

Penolong Pengurus / Eksekutif, Pembangunan Produk & Pasaran

Tanggungjawab kerja

 • Bertanggungjawab untuk memberi sokongan dan bantuan kepada Jabatan Pembangunan Produk & Pasaran di dalam semua perkara yang berkaitan.
 • Menubuhkan produk baharu yang merangkumi proses hujung ke hujung sehingga selesai
 • Menguruskan produk sedia ada dan mengurus hal berkaitan produk termasuk kesemua proses sehingga urusan berkaitan produk selesai
 • Mengendalikan sebarang projek atau tugas khas apabila perlu

Kelayakan

 • Pemegang ijazah dari Universiti yang diiktiraf.
 • Harus memiliki pengalaman minimum 2 tahun dalam membangunkan produk kewangan dan mewujudkan dokumen produk
 • Arif dengan Garis Panduan SC yang berkenaan
 • Komunikasi bertulis dan lisan yang sangat baik serta kemahiran pemudah cara.
 • Berdikari dan mempunyai etika dan integriti yang tinggi
 • Mampu bekerja secara berdikari serta dalam persekitaran pasukan

Pusat Penyelesain Pertikaian Industri Sekuriti (SIDREC)

Jika anda seorang individu atau pelabur pemilik tungal dan tidak berpuas hati dengan hasil proses penyelesaian pertikaian kami, anda boleh merujuk pertikaian anda kepada Pusat Penyelesaian Pertikaian Sekuriti (“SIDREC”) melalui mod berikut. Anda boleh berbuat demikian sama ada dalam masa 180 hari selepas menerima jawapan akhir dari kami atau dalam masa 90 hari dari tarikh anda telah memfailkan aduan itu, tanpa mengira sama ada jawapan terakhir telah dihantar oleh kami:

melalui telefon : 603-2282 2280
melalui faks : 603-2282 3855
melalui email : info@sidrec.com.my

melalui surat :

Securities Industry Dispute Resolution Center (SIDREC)
Unit A-9-1, Level 9, Tower A
Menara UOA Bangsar
No. 5, Jalan Bangsar Utama 1
59000 Kuala Lumpur

PAUTAN AKSES PANTAS

Bank Islam Malaysia Berhad
Securities Commission Malaysia
Federation of Investment Managers Malaysia (FIMM)
Tekan di sini untuk Soalan-soalan Lazim (FAQs) SIDREC

BIMB Investment Management Berhad (276246-X)
Level 19, Menara Bank Islam,
No. 22 Jalan Perak,
50450 Kuala Lumpur
Malaysia