Uncategorized

2 Jul 2021

BIMB Investment Terima Dua Anugerah di Anugerah Kewangan Islam Terbaik Alpha South East Asia 2021

Kuala Lumpur, Julai 2021 – BIMB Investment Management Berhad (“BIMB Investment”), anak syarikat milik penuh Bank Islam Malaysia Berhad telah memenangi anugerah Pengurus Aset & Dana Islam Terbaik 2021 (Best Islamic Asset & Fund Manager 2021) dalam kategori anugerah Asia Tenggara, di Anugerah Kewangan Islamik Terbaik Alpha South East Asia 2021 yang dianjurkan oleh Alpha South East Asia, penerbitan pelaburan institusi serantau yang berpusat di Hong Kong, untuk tahun keempat berturut-turut. Di samping itu, BIMB juga telah memenangi anugerah untuk…

READ MORE
22 Mac 2021

BIMB INVESTMENT MELANCARKAN DANA EKUITI SHARIAH ESG GLOBAL DENGAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN (AI): DANA BIMB-ARABESQUE GLOBAL SHARIAH SUSTAINABLE EQUITY (“BGSEF”)

KUALA LUMPUR, 22 Mac 2021: BIMB Investment Management Berhad (“BIMB Investment”), anak syarikat milik penuh Bank Islam Malaysia Berhad, hari ini mengumumkan pelancaran Dana BIMB-ARABESQUE Global Shariah Sustainable Equity (“BGSEF”), dana feeder ekuiti shariah ESG global yang bertujuan untuk mencapai peningkatan modal dalam tempoh jangka sederhana sehingga jangka panjang bagi pelabur. Dana Sasaran Arabesque Q3.17 SICAV – Q3.17 Sustainable Global Equity bertujuan untuk menawarkan pelabur pendedahan global yang pelbagai sehingga 100 saham Shariah-ESG setiap masa. BGSEF telah memenuhi syarat sebagai…

READ MORE
3 Mac 2021

BIMB Investment melancarkan Dana Unit Amanah Wakaf yang Pertama di bawah Rangka Kerja Dana Bercirikan Wakaf Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan sebuah Dana Pelaburan Bertanggungjawab dan Mampan

Kuala Lumpur, 3hb Mac 2021: BIMB Investment Management Berhad (BIMB Investment), sebuah anak syarikat milik penuh Bank Islam Malaysia Berhad, hari ini secara rasminya melancarkan Dana Makmur myWakaf (MWF), sebuah dana Unit Amanah Wakaf yang Pertama di bawah Rangka Kerja Dana Bercirikan Wakaf Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) yang diperkenalkan pada 12 November 2020 dan sebuah Dana Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab di bawah Garis Panduan Dana Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab SC. BIMB Investment merupakan syarikat pengurusan dana yang pertama untuk merancang…

READ MORE

BIMB Investment Management Berhad (276246-X)
Level 19, Menara Bank Islam,
No. 22 Jalan Perak,
50450 Kuala Lumpur
Malaysia