BEST Invest App FAQs

BEST Invest – Soalan-soalan lazim (FAQs)

Maklumat Am

BEST Invest adalah platform pelaburan digital robo-pintar Unit Amanah yang diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan diuruskan sepenuhnya oleh BIMB Investment Management Berhad (BIMB Investment).

BEST Invest merupakan sebuah aplikasi yang boleh dimuat turun melalui Apple AppStore atau Google PlayStore secara percuma untuk pengguna Apple iOS dan Google Android di Malaysia.

BEST Invest bertujuan menyediakan platform pelaburan atas talian yang mudah digunakan bagi pelabur baru dan sedia ada untuk melakukan transaksi pelaburan (pembelian, penjualan dan pertukaran) di dalam dana unit amanah BIMB Investment.

BIMB Investment adalah anak syarikat milik penuh Bank Islam Malaysia Berhad, ahli Kumpulan Tabung Haji. BIMB Investment adalah syarikat pengurusan Unit Amanah berlesen (UTMC) yang diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. BIMB Investment telah diperbadankan pada 14 September 1993 dan mula beroperasi pada 20 Jun 1994.

BIMB Investment adalah syarikat pengurusan pelaburan Shariah-ESG terbesar di Malaysia dan Pengurus Aset Islam yang disokong bank pertama di rantau ini yang menjadi penandatangan Prinsip Pelaburan Bertanggungjawab Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNPRI).

Tidak ada yuran pembukaan akaun untuk membuka akaun melalui BEST Invest.

Mana-mana individu warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas, mempunyai MyKad atau Pasport yang sah dan mempunyai akaun perbankan dengan kemudahan perbankan atas talian di bawah FPX

Anda boleh mula melabur di dalam mana-mana dana unit amanah yang ditawarkan di BEST Invest bermula dari serendah RM10.

BEST Invest tidak mengenakan sebarang caj untuk melakukan transaksi pelaburan (pembelian, pengeluaran dan pertukaran) di platform ini.

Harap maklum bahawa bank anda mungkin mengenakan sedikit bayaran semasa anda membuat pindahan bank ke BIMB Investment. Anda boleh merujuk pada bank masing-masing untuk maklumat lebih lanjut.

Terdapat yuran yang mungkin dikenakan secara tidak langsung semasa anda melabur di dalam semua dana yang ditawarkan di bawah platform BEST Invest yang dikenakan cukai kerajaan atau cukai atau pungutan penjualan lain yang serupa yang akan dibayar oleh Pemegang Unit.

Anda boleh merujuk pada prospektus dana yang terdapat di dalam aplikasi BEST Invest atau www.bimbinvestment.com.my untuk maklumat lebih lanjut.

BEST Invest adalah platform pelaburan digital unit amanah yang menggunakan teknologi Robo-Pintar dan Big Data bagimembantu pelabur membuat keputusan yang tepat untuk mencapai objektif pelaburan melalui dua (2) pendekatan;

  • Do-It-Myself
  • Do-It-For-Me

“Do It For Me” adalah pendekatan pelaburan di mana BEST Invest akan mencadangkan portfolio pelaburan unit amanah yang bersesuaian mengikut dana pilihan anda dan jumlah pelaburan.

Pengesyoran portfolio akan berdasarkan pada profil pelaburan dan matlamat pelaburan anda seperti jumlah dan jangkamasa untuk mencapainya.

Anda boleh memilih (2) pilihan untuk memulakan pelaburan anda melalui Pelan Pelaburan Pintar (SIP) atau Lump-sum . BEST Invest akan mengira berapa banyak yang anda perlukan untuk melabur pada setiap bulan atau jumlah sekaligus dengan tujuan untuk mencapai matlamat pelaburan yang telah ditetapkan.

“Do-It-Yourself” adalah pendekatan pelaburan yang sesuai bagi mereka yang ingin melabur di dalam dana-dana unit amanah tertentu yang ditawarkan di BEST Invest.

SIP adalah pelan pelaburan pintar di mana anda boleh menetapkan pembayaran secara automatik ke dalam dana-dana unit amanah BIMB Investment daripada akaun perbankan pilihan anda melalui pembayaran FPX. Anda boleh memilih antara dua (2) pilihan tarikh untuk urusniaga tersebut berlaku sama ada pada 28hb atau 5hb

Anda boleh membatalkan SIP anda bila-bila masa melalui aplikasi BEST Invest.

Laporan Transaksi > Sistematik > SIP Aktif > ⋮

Pilih STOP sekirannya anda ingin membatalkan SIP. Pilih SKIP jika anda ingin langkau SIP seterusnya. Anda juga boleh menambah pelaburan secara manual.

BEST Invest bukan merupakan platform penasihat robo seperti yang ditentukan oleh Lesen Pengurusan Pelaburan Digital Suruhanjaya Sekuriti.

BEST Invest adalah platform pelaburan unit amanah atas talian yang dibangunkan oleh BIMB Investment, sebuah syarikat pengurusan unit amanah berlesen yang dibimbing di bawah garis panduan Transaksi dan Aktiviti atas Talian Unit Amanah yang dikeluarkan dan diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Robo-pintar adalah platform digital yang menggunakan teknologi ‘big data’, analitik dan algoritma untuk memproses sejumlah besar maklumat atau data yang kompleks secara sistematik untuk membantu dan membantu pengguna membuat keputusan yang tepat.

Tidak sama seperti penasihat-robo, platform robo-pintar BEST Invest membolehkan anda memilih dana unit amanah yang anda ingin laburkan, berapa lama dan berapa. BEST Invest kemudian akan menguruskan portfolio pelaburan anda mengikut pilihan yang ditetapkan

Teknologi ‘Big Data’ dapat didefinisikan sebagai platform yang dirancang untuk menganalisis, memproses dan mengekstrak maklumat dari kumpulan data yang kompleks dan besar dengan objektif untuk membuat kesimpulan dan ramalan untuk mengurangkan risiko di masa depan.

BEST Invest dan BIMB Investment menggunakan teknologi ‘Big Data’ di dalam pemprosesan data harian dari menguruskan transaksi pelaburan atas talian dan data analisis untuk membuat keputusan pelaburan.

Sistem aplikasi

Telefon pintar (Apple atau Android) dengan kamera hadapan untuk tujuan pengecaman wajah

 • Bagi pengguna iPhone: iOS versi 9 dan ke atas
 • Bagi pengguna Android: Android versi 4.2 dan ke atas

OTP adalah kata laluan sementara yang terdiri daripada enam (6) nombor digit yang akan dihantar ke alamat e-mel anda yang telah didaftarkan untuk tujuan pengesahan.

OTP yang dihasilkan hanya sah selama 15 minit dan hanya boleh digunakan sekali.

     • Nama Samaran adalah nama yang anda mahukan untuk BEST Invest mengenali anda di platform
     • ID Pengguna adalah ID yang perlu dimasukkan untuk mendaftar masuk ke platform BEST Invest
      Ia bukan merupakan alamat e-mel anda

      Cth: abcd / abcd123

      Ia BUKAN merupakan alamat emel anda

Kombinasi sekurang-kurangnya 8 aksara dengan minimum SATU (1) huruf besar, simbol dan nombor (kecuali “_”)
Cth: Abcd123!

Gambar Kad Pengenalan yang diambil mestilah jelas dan diambil di dalam persekitaran yang terang. Pastikan gambar dan semua maklumat jelas, dapat dilihat dan tidak ada garis atau objek hologram yang muncul pada gambar agar sistem pengecaman wajah optik (OCR) dapat mengecam maklumat dengan betul.

Bagi tujuan sekuriti, sistem pengecaman wajah harus padan dengan wajah anda berdasarkan gambar di Kad Pengenalan. Pastikan Kad Pengenalan anda adalah yang terkini.

Investing in BEST Invest

BEST Invest provides you an online investing platform to invest into BIMB Investment’s Unit Trust funds.

Unit Trusts are a form of collective investment scheme that allows investors with similar investment objectives to pool their funds to be invested in a portfolio of securities or other assets.

Currently there are FIVE (5) funds being offered to investors who wish to invest through this platform:

Fund Name Fund Type
BIMB-Arabesque i Global Dividend Fund 1 Shariah-ESG Equity Global
BIMB-Arabesque Asia Pacific Shariah-ESG Equity Fund Shariah-ESG Equity Asia Pacific
BIMB-Arabesque Malaysia Shariah-ESG Equity Fund Shariah-ESG Equity Malaysia
BIMB ESG Sukuk Fund Shariah-ESG Sukuk Global
BIMB Dana Al-Fakhim Money Market

You may view the funds by pressing Menu > Fund Card 

To view more details about the funds, click one of the fund’s name and you will see 3 sections (Overview, Holdings, Documents)

  • Overview – Fund’s NAV and Performance
  • Holdings – Asset Allocation, Sector Allocation and Holdings
  • Documents – The fund’s Prospectus, Annual Report, Product Highlight Sheet and Interim Report

The return of your investment depends on the performance of the funds and the distribution frequency will depend on each fund’s policies. You may refer to the respective fund’s prospectus or Product Highlight Sheet (PHS) for further details.

The returns you receive will be automatically reinvested into your BEST Invest’s account and will be highlighted in your investment statement.

 • Lump Sum transaction will be processed within 3 working days from the day of successful payment received.
 • Smart Investment Plan (SIP) transaction will be processed within 5 working days from the day of the next deduction date (5th or 28th)

No, BEST Invest does not allow any third party transaction and subject to cancellation. Investors must use their own bank account to perform transactions.

Yes, you may perform withdrawals from your investments in BEST Invest anytime. You may choose to redeem partially (RM10 minimum) or make full redemption.

For Withdrawal process, kindly refer to ”FAQ – How to Sign Up and Start Investing?”

The withdrawal will be processed and credited into your specified banking accounts within 10 calendar days from the day of the withdrawals request made.

There is no minimum amount to be maintained in your BEST Invest account.

Yes, you may switch funds. It is limited to 1 switch per day and a minimum of RM10. You may choose to switch partially (RM10 minimum) or make full switching.

For Switching process, kindly refer to ”FAQ – How to Sign Up and Start Investing?”

You can view your transaction by pressing Menu > Transaction Report

You may browse the following tabs:

 • All– All transactions that you have made
 • Confirmed – All confirmed transactions
 • Systematic – All Active / Inactive SIPs

Your investment statement will be delivered to your home address.

Yes, notification will be sent out via email, and you may also view your transaction under Transaction Report on the BEST Invest App

How to Sign Up and Start Investing?

Step 1 : Download the “BEST Invest” app from Apple AppStore (iPhone users) or Google Play Store (Android phone users)

Step 2 : Launch the BEST Invest app and click on Sign Up

Step 3 : Key in your valid Email ID (email address) and mobile number

Step 4 : Create your Password 
combination of at least 8 characters with minimum ONE (1) capital letters, symbols and numbers.
Eg: Abcd123!

Step 5 : Create your Nickname 
your name that you wish for the app to recognise you.
Eg: Abcd

Step 6 : Create your User ID 
this will be your ID to log into the BEST Invest platform and It is not your email address
Eg: Abcd / Abcd123

Step 7 : Click on Send OTP button
Check for the OTP in your SMS at the phone number and in your email given

Step 8 : Key in the SIX (6) digit OTP number

Step 1 : Click on Registration

Step 2 : Click on Electronic Know Your Customer (EKYC) Information

Step 3 : Capture a photo of your MyKAD 
Note: Please make sure your MyKAD is placed within the box, the photo is clear, and no obstruction on the card such as strips of hologram on the image.

Step 4 : Check and Update Personal Details 
Note: User may edit their name, birthdate and address

Step 5 : Perform Face Verification process

Step 6 : Fill in a quick Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) assessment and Politically Exposed Persons (PEPs) declaration 

Step 7 : Click on Know Your Investment Risk Profile and answer 7 quick questions

Step 1 : Click on Invest button

Step 2 : Choose “Do It For Me”

Step 3 : Click on “New Goal”

Step 4 : Select goal category or create your own goal

Step 5 : Set your investment target amount and timeframe

Step 6 : Select investment option either through 
Smart Investment Plan (SIP) or Lumpsum

Step 7 : Select preferred Bank

Step 8 : You will be redirected to FPX platform. 
Log into your internet banking account and verify transaction

Step 9 : Upon successful transaction you will receive an email notification to confirm on the transaction.

Step 1 : Click on Invest button

Step 2 : Choose “Do It For Yourself”

Step 3 : Click on “New Goal”

Step 4 : Select goal category or create your own goal

Step 5 : Set your investment target amount and timeframe

Step 6 : Select investment option either through 
Smart Investment Plan (SIP) or Lumpsum

Step 7 : Select preferred Bank

Step 8 : You will be redirected to FPX platform. 
Log in to your internet banking account and verify transaction

Step 9 : Upon successful transaction you will receive an email notification to confirm on the transaction.

Switching refers to the process of changing your investment from one fund to another.

Step 1 : Click on Portfolio button

Step 2 : Click on Holding

Step 3 : Select the fund that you wish to switch from by clicking the hamburger button ‘’ ‘’

Step 4 : Select Switch

Step 5 : Choose which Goals or Fund you wish to Switch to

Step 6 : Select the Folio No. and click Next

Step 7 : Complete the Switching instructions

Step 8 : Enter amount (RM10 minimum) to switch or select Full Switch

Step 9 : Click on Next button

Step 10 : Receive transaction status

Selling refers to the process of selling/withdraw your investment and it will be credited into your bank account.

Step 1 : Click on Portfolio button

Step 2 : Select the fund that you wish to sell by clicking the hamburger button ‘’ ‘’

Step 3 : Select Sell

Step 4 : Choose your goal and Select Folio

Step 5 : Select preferred Bank

Step 6 : Add Bank Account No.

Step 7 : Click on Next button

Step 8 : Select and add Amount (RM10 minimum) or Units
Select Full Redeem if you wish to sell all.

Step 9 : Confirm transaction

The withdrawal will be processed and credited into your specified banking accounts within 10 calendar days from the day of the withdrawals request made.

Topup refers to making additional investment.

Step 1 : Click on Portfolio button

Step 2 : Select the fund that you wish to topup by clicking the hamburger button ‘’ ‘’

Step 3 : Select Topup

Step 4 : Add Amount and Click Add to Cart

Step 5 : View your cart and click Go to Confirmation

Step 6 : Select preferred Bank

Step 7 : You will be redirected to FPX platform. 
Log in to your internet banking account and verify the transaction

Step 8 : Upon successful transaction, you will receive an email notification to confirm on the transaction.

BIMB Investment Management Berhad (276246-X)
Level 19, Menara Bank Islam,
No. 22 Jalan Perak,
50450 Kuala Lumpur
Malaysia