Anugerah & Pengiktirafan

Anugerah & Pengiktirafan

The Edge ESG Awards

 • Pemenang Keseluruhan Terbaik (Emas) – BIMB-Arabesque Global Shariah-ESG AI Technology Fund
 • Dana Kelas Aset Terbaik – Ekuiti (Emas) – BIMB-Arabesque Global Shariah-ESG AI Technology Fund

Alpha Southeast Asia Awards

 • Pulangan Penyelarasan Risiko Terbaik: Pelaburan Berprinsip ESG 2022

Malaysia Technology Excellence Awards

 • Anugerah E-dagang – Perkhidmatan Kewangan 2022

Global Business Magazine Awards

 • Syarikat Pengurusan Pelaburan Shariah-ESG Terbaik 2022

Alpha Southeast Asia Awards

 • Pengurus Aset & Dana Islam Terbaik 2021
 • Pulangan Penyelarasan Risiko Terbaik: Pelaburan Berprinsip ESG 2021

The Asset Triple A Islamic Finance Awards

 • Aplikasi Mudah Alih Robo Fintech Terbaik 2021 (BEST Invest)

I&M Professional Investment Awards

 • Syarikat Dana Islam Terbaik di ASEAN 2021

Alpha Southeast Asia  Awards

 • Best Islamic Asset & Fund Manager 2020
 • Best Risk-adjusted Returns: ESG Principle Investment 2020

The Asset Triple A Islamic Finance Awards

 • Pengurus Aset ESG Terbaik 2020
 • Dana Ekuiti ESG Terbaik – BIMB ARABESQUE i Global Dividend Fund 1
 • Dana Sukuk ESG Terbaik 2020 – BIMB ESG Sukuk

Malaysia Technology Excellence Awards

Anugerah E-dagang – Perkhidmatan Kewangan 2020

Global Business Outlook Finance Awards

 • Pengurus Dana Shariah-ESG Terbaik 2020
 • Dana Sukuk Shariah ESG Paling Inovatif – BIMB ESG Sukuk Fund (BSF) 2020

International Business Magazine

 • Pengurus Dana Shariah-ESG Terbaik Malaysia 2020
 • Pengurus Dana Islam Terbaik 2020

Alpha Southeast Asia Awards

 • Pengurus Aset & Dana Islam Terbaik 2019
 • Pulangan Penyelarasan Risiko Terbaik: Pelaburan Berprinsip ESG 2019

The Asset Triple A Islamic Finance Awards

 • Pengurus Aset ESG Terbaik 2019

BIMB Investment Management Berhad (276246-X)
Level 19, Menara Bank Islam,
No. 22 Jalan Perak,
50450 Kuala Lumpur
Malaysia