Ikrar Identiti Korporat

Menyedari bahawa:

  • Prinsip antirasuah bagi perbadanan di Malaysia, yang boleh dipinda atau disemak semula dari semasa ke semasa, adalah prinsip yang mana syarikat di Malaysia perlu komited untuk menggalakkan integriti, ketelusan dan tadbir urus yang baik dalam semua aspek operasinya;
  • Menjalankan perniagaan bebas daripada rasuah dan selaras dengan prinsip anti-rasuah bagi syarikat di Malaysia dan akhirnya bertindak demi kepentingan syarikat dan para pemegang sahamnya, kerana rasuah memusnahkan nilai pemegang saham, melemahkan keyakinan para pelabur, dan merupakan antitesis pertumbuhan lestari.

BIMB Investment Management Berhad dengan ini berikrar akan:

  • Tidak, melalui mana-mana pekerja, ejen atau anak syarikat melakukan apa-apa kesalahan rasuah di bawah mana-mana perundangan, seperti Akta SPRM 2009 atau Kanun Keseksaan;
  • Tidak menjalankan sebarang amalan atau aktiviti perniagaan yang memerlukan atau menggalakkan mana-mana kakitangan, ejen atau anak syarikat untuk melakukan kesalahan tersebut; dan
  • Mendukung prinsip anti-rasuah bagi syarikat di Malaysia dalam menjalankan perniagaannya dan dalam interaksi dengan rakan perniagaan dan kerajaan.

Aktiviti & Initiatif

Kit Integriti Dasar Anti-Sogokan dan Rasuah untuk Rakan Niaga Bank Islam

Sempena Hari Anti Rasuah Antarabangsa yang disambut pada 9 Disember 2020, Jabatan Integriti & Tadbir Urus (IGD) telah menganjurkan Hari Integriti Maya Bank Islam 2020 pada tarikh genap. Antara inisiatif IGD semasa Hari Integriti Maya adalah pelancaran versi baharu Kit Integriti untuk Rakan Niaga (BA) Bank Islam. Bank Islam Malaysia Berhad dan anak-anak syarikatnya (“Bank”), sejak penubuhannya, secara konsisten mematuhi prinsip tadbir urus korporat yang baik dan penekanan dalam mengendalikan perniagaannya dengan adil dan telus. Ini selaras dengan nilai bersama Bank iaitu “Bertindak dengan Integriti”. Bank juga merupakan penandatangan Ikrar Integriti Korporat, komited untuk menegakkan Prinsip Pencegahan Rasuah di Malaysia dalam menggalakkan integriti, tadbir urus yang baik dan ketelusan dalam semua aspek operasinya. BIMB Investment adalah untuk mematuhi dasar integriti dengan tegas sebagai sebahagian daripada komitmen kumpulan terhadap integriti dan cara menjalankan perniagaan yang mampan. Dasar ini diselaraskan dengan semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan, termasuk Pelan Pencegahan Rasuah Nasional (“NACP”) dan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (“SPRM”) 2009, khususnya Seksyen 17A Akta SPRM (Pindaan) 2018:

i) Polisi Anti-Sogokan dan Rasuah (“ABCP”);
ii) Polisi Hadiah (“GP”);
iii) Polisi Pemberitahuan (“WBP”); dan
iv) Garis Panduan Kod Etika Penjual (“VCOE”)

Melalui dasar ini, BIMB Investment memegang pendekatan sifar toleransi terhadap semua bentuk rasuah dan rasuah semasa menjalankan perniagaan dan semua kakitangan Bank tidak dibenarkan memberi atau menawarkan apa-apa yang bernilai termasuk hadiah, layanan, atau hiburan kepada sesiapa sahaja untuk tujuan mendapatkan secara tidak wajar. atau mengekalkan perniagaan atau kelebihan peribadi kecuali dikawal oleh polisi. Kami beriltizam penuh untuk bertindak secara profesional, adil dan berintegriti dalam semua urusan perniagaannya dan mengharapkan pekerjanya mematuhi perkara yang sama.

Saluran Pelaporan Whistleblowing

Seorang Pemberi Maklumat (WB) digalakkan untuk mengenal pasti dirinya apabila menyerahkan Borang/Laporan Penilaian Pemberitahuan yang telah lengkap diisi [BIMB Investment_Whistleblowing Assessment Form].

Borang / Laporan ini boleh dibuat ke saluran pelaporan khusus berikut:- whistle.bimbinvest@bankislam.com.my

Talian Utama Integriti Kumpulan Bank Islam: 1800-18-0201

Latihan Agensi Mengenai Seksyen 17A Akta SPRM 2009

Tarikh: 16 Feb 2021
Masa: 10.00 am
Lokasi: Atas Talian melalui Zoom

FCC x MACC Virtual Talk – Corruption: Shame on Fame

Latihan Agensi Mengenai Seksyen 17A Akta SPRM 2009

Peruntukan di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009 adalah peruntukan yang menetapkan prinsip liabiliti korporat di mana organisasi komersial boleh dianggap bersalah jika mana-mana pekerja dan/atau rakan sekutunya melakukan rasuah untuk kepentingan organisasi. Peruntukan baharu ini menggalakkan organisasi komersial mengambil langkah yang sesuai dan selari untuk memastikan perniagaan dijalankan dengan integriti dan tanpa rasuah.

Tarikh: 25 Nov 2020 (Sesi 1) & 27 Nov 2020 (Sesi 2)
Masa: 10.00 am
Lokasi: Atas Talian melalui Zoom

Latihan Pengarah: Risiko Rasuah & Pencegahan Pengubahan Wang Haram

Tarikh: 11 Nov 2020
Masa: 9am – 1pm
Dianjurkan oleh: BIMB Holdings & Bank Islam

Ketua Pegawai Eksekutif BIMB Investment, Najmuddin Mohd Lutfi telah menghadiri latihan para pengarah pada 11 November 2020. Latihan itu memperkenalkan kemas kini, garis panduan, peraturan dan peraturan terkini mengenai risiko rasuah dan pengubahan wang haram.

Penceramah: 

 

  • KPKPJ Tuan Nurahim Bin Abdul Rahim, Pengarah Bahagian Pengurusan Integriti Agensi, SPRM (Pembentangan Penilaian Risiko Organisasi oleh SPRM)
  • Puan Kho Lee Yee, Penguasa Kanan Bahagian Pemeriksaan & Perundingan, SPRM (Pembentangan Pelan Pencegahan Rasuah Organisasi & Pengurusan Risiko Rasuah)
  • Mr Michael Sprake, Pengarah Perkhidmatan Forensik untuk PwC Malaysia (Pembentangan Mengenai Pencegahan Pengubahan Wang Haram)

Latihan Pasukan Agensi mengenai Pencegahan Pengubahan Wang Haram & Pencegahan Pembiayaan Keganasan

Tarikh: 16 Oct 2020, 20 Oct 2020 & 23 Oct 2020
Masa: 10.00 am
Lokasi: Atas Talian melalui Zoom

Taklimat kakitangan Seksyen 17A Akta SPRM 2009

Kakitangan BIMB Investment dikehendaki menghadiri taklimat mengenai Seksyen 17A Akta SPRM melalui Webinar.

Tarikh : 3 Jun 2020 (Sesi 1) & 5 Jun 2020 (Sesi 2)
Masa : 10.00 pagi
Tempat: Atas talian melalui Zoom

Bengkel Pengurusan Risiko Rasuah

Dengan merujuk kepada pelaksanaan Bank pengurusan risiko rasuah (CRM) di seluruh negara termasuk anak syarikat dan berikutan temubual strategik yang telah, Jabatan integriti dan Tadbir Urus (IGD) bersama dengan perunding yang dilantik iaitu Tetuan Raddhi Zeva Sdn Bhd (RZSB) kini akan menjalankan bengkel pengurusan risiko rasuah seperti berikut:

Tarikh : 27 Mei 2020 (Wednesday)
Masa : 8.30 pagi – 12.30 tengahari
Tempat : Atas talian melalui Microsoft Teams

Tujuan bengkel ini adalah untuk mengenal pasti risiko rasuah kritikal dan langkah kawalan melalui penjadualan Daftar risiko yang diperlukan dengan perunding.

Kursus kuasa agensi di seksyen 17A Akta Pencegahan Rasuah Malaysia 2009

Penguatkuasaan seksyen baru 17A Akta SPRM 2009 mula berkuatkuasa pada 1 Jun 2020. Ciri penting Seksyen 17A Akta SPRM criminalises organisasi bagi tindakan berkaitan rasuah oleh orang yang berkaitan yang dilakukan untuk faedah organisasi.

Sesi latihan khas yang berkaitan dengan Seksyen ini akan diadakan untuk semua Perunding Pelaburan Shariah BIMB Investment

Tarikh : 16, 20, 22 Mei 2020
Masa : 10.00 pagi
Tempat : Atas talian melalui aplikasi Zoom

BIMB Investment Management Berhad (276246-X)
Level 19, Menara Bank Islam,
No. 22 Jalan Perak,
50450 Kuala Lumpur
Malaysia