Ikrar Identiti Korporat

Menyedari bahawa:

  • Prinsip antirasuah bagi perbadanan di Malaysia, yang boleh dipinda atau disemak semula dari semasa ke semasa, adalah prinsip yang mana syarikat di Malaysia perlu komited untuk menggalakkan integriti, ketelusan dan tadbir urus yang baik dalam semua aspek operasinya;
  • Menjalankan perniagaan bebas daripada rasuah dan selaras dengan prinsip anti-rasuah bagi syarikat di Malaysia dan akhirnya bertindak demi kepentingan syarikat dan para pemegang sahamnya, kerana rasuah memusnahkan nilai pemegang saham, melemahkan keyakinan para pelabur, dan merupakan antitesis pertumbuhan lestari.

BIMB Investment Management Berhad dengan ini berikrar akan:

  • Tidak, melalui mana-mana pekerja, ejen atau anak syarikat melakukan apa-apa kesalahan rasuah di bawah mana-mana perundangan, seperti Akta SPRM 2009 atau Kanun Keseksaan;
  • Tidak menjalankan sebarang amalan atau aktiviti perniagaan yang memerlukan atau menggalakkan mana-mana kakitangan, ejen atau anak syarikat untuk melakukan kesalahan tersebut; dan
  • Mendukung prinsip anti-rasuah bagi syarikat di Malaysia dalam menjalankan perniagaannya dan dalam interaksi dengan rakan perniagaan dan kerajaan.

Aktiviti & Initiatif

Kursus kuasa agensi di seksyen 17A Akta Pencegahan Rasuah Malaysia 2009

Penguatkuasaan seksyen baru 17A Akta SPRM 2009 mula berkuatkuasa pada 1 Jun 2020. Ciri penting Seksyen 17A Akta SPRM criminalises organisasi bagi tindakan berkaitan rasuah oleh orang yang berkaitan yang dilakukan untuk faedah organisasi.

Sesi latihan khas yang berkaitan dengan Seksyen ini akan diadakan untuk semua Perunding Pelaburan Shariah BIMB Investment

Tarikh : 16, 20, 22 Mei 2020
Masa : 10.00 pagi
Tempat : Atas talian melalui aplikasi Zoom

Bengkel Pengurusan Risiko Rasuah

Dengan merujuk kepada pelaksanaan Bank pengurusan risiko rasuah (CRM) di seluruh negara termasuk anak syarikat dan berikutan temubual strategik yang telah, Jabatan integriti dan Tadbir Urus (IGD) bersama dengan perunding yang dilantik iaitu Tetuan Raddhi Zeva Sdn Bhd (RZSB) kini akan menjalankan bengkel pengurusan risiko rasuah seperti berikut:

Tarikh : 27 Mei 2020 (Wednesday)
Masa : 8.30 pagi – 12.30 tengahari
Tempat : Atas talian melalui Microsoft Teams

Tujuan bengkel ini adalah untuk mengenal pasti risiko rasuah kritikal dan langkah kawalan melalui penjadualan Daftar risiko yang diperlukan dengan perunding.

Taklimat kakitangan Seksyen 17A Akta SPRM 2009

Kakitangan BIMB Investment dikehendaki menghadiri taklimat mengenai Seksyen 17A Akta SPRM melalui Webinar.

Tarikh : 3 Jun 2020 (Sesi 1) & 5 Jun 2020 (Sesi 2)
Masa : 10.00 pagi
Tempat: Atas talian melalui Zoom

BIMB Investment Management Berhad (276246-X)
Level 19, Menara Bank Islam,
No. 22 Jalan Perak,
50450 Kuala Lumpur
Malaysia